Vremenski prilozi (Temporaladverbien)


Vremenski prilozi (Temporaladverbien)

Šta su vremenski prilozi?

früher (ranije/pre), gestern (juče), jetzt (sada), morgen (sutra), zukünftig (ubuduće)

Vremenski prilozi odgovaraju na pitanja: wann? (kada?), ab wann/seit wann? (otkad?/od kada?), bis wann? (do kada?), wie lange? (koliko dugo?), wie oft? (koliko često?)
 • Heute gehe ich zum Arzt.“ (Danas idem kod doktora.) – wann? (kada?): heute (danas)
 • Mittwochs gehe ich schwimmen.“ (Sredom/svake srede idem plivati.) – wie oft? (koliko često?): mittwochs (sredom/svake srede)

Vrste vremenskih priloga

WANN? (KADA?)

heute (danas), gerade (upravo), jetzt (sada), sofort (smesta)

 • „Ich habe heute meine Deutschprüfung.“ (Ja imam danas moj ispit iz nemačkog.)
 • „Sie hat das jetzt gemacht.“ (Ona je to sada uradila.)
 • „Mach das sofort!“ (Uradi to smesta!)

eben (upravo), früher (ranije), gestern (juče), vorgestern (preključe), neulich (nedavno)

 • „Ich habe das früher nicht gesehen.“ (Ja to ranije nisam video.)
 • „Wir haben sie eben das gefragt.“ (Mi smo nju upravo to pitali.)

bald (uskoro), morgen (sutra), übermorgen (prekosutra), später (kasnije)

 • Bald werde ich nach Deutschland reisen.“ (Uskoro ću za Nemačku putovati.)
 • Morgen ist mein Geburtstag.“ (Sutra je moj rođendan.)
WIE LANGE? (KOLIKO DUGO?)

kurz (kratko), lange (dugo), stundenlang (satima) immer (uvek), ewig (beskrajno)

Ukoliko želiš da ispričaš da je nešto počelo u prošlosti, koristiš reč „seit“:

seit gestern (od juče), seit vorgestern (od preključe)

 • „Ich bin seit gestern im Urlaub.“ (Ja sam od juče na godišnjem odmoru.)

Ukoliko želiš da kažeš da će nešto tek početi, koristiš reč „ab“:

ab jetzt (od sada), ab heute (od danas), ab morgen (od sutra), ab sofort (od smesta)

 • Ab morgen treibe ich Sport.“ (Od sutra treniram sport.)

Ukoliko želiš da kažeš da će nešto trajati do određenog vremena, koristiš reč „bis“:

bis morgen (do sutra), bis jetzt (do sada), bis später (do kasnije)

 • Bis morgen werde ich das alles schaffen.“ (Do sutra ću sve to postići.)
WIE OFT? (KOLIKO ČESTO?)

täglich (svakodnevno), wöchentlich (nedeljno), monatlich (mesečno), manchmal (ponekad), ab und zu (tu i tamo), häufig/oft (često), nie (nikada), immer (uvek(, selten (retko)

 • „Ich bekomme monatlich mein Gehalt.“ (Ja dobijam mesečno moju platu.)
 • „Ich war noch nie in Spanien.“ (Nikada nisam bio u Španiji.)
Da kažeš, da se nešto dešava npr. svakog ponedeljka (jeden Montag) ili svako jutro (jeden Morgen), zakačiš na imenicu nastavak "-s": montags (svakog ponedeljka) , morgens (svako jutro) - reč se piše malim slovom!

Ukoliko želiš još da učiš o prilozima u nemačkom jeziku, pogledaj sledeće teme: