Razdvojivi i nerazdvojivi glagoli


Razdvojivi i nerazdvojivi glagoli

Šta su razdvojivi glagoli?

Razdvojivi glagoli su glagoli sa prefiksom ispred sebe. Prefiks se odvaja prilikom konjugacije od glagola i prelazi na kraj rečenica. Molim?! :) Primer:
  • aufstehen (ustati) je razdvojivi glagol, prefiks je „auf“: „Ich stehe um 7 Uhr auf.“ (Ja ustajem u 7 sati.)- prefiks „auf“ je na kraju rečenice
Kod nerazdvojivih  glagola nema razdvajanja (kao što i sama reč govori). Primer:
  • besuchen (posetiti) je nerazdvojivi glagol, prefiks je „be“: „Ich besuche euch morgen.“ (Posetiću vas sutra.)- nema razdvajanja prefiksa
I sada postaviš pitanje: "Pa kako da znam koji glagoli se odvajaju od prefiksa, a koji ne?" O tome, koji glagoli su razdvojivi a koji ne, odlučuje ta "kratka mala reč", koja je dodata glagolu- prefiks.

Razdvojivi glagoli – primeri

Razdvojivi glagoli (Trennbare Verben):
abfahren (otputovati)beibringen (podučiti)
hingehen (otići tamo)einkaufen (kupovati)
herbringen (doneti ovamo)losfahren
anrufen (nazvati)mitkommen (poći sa mnom)
aufwachen (probuditi se)zulassen (dozvoliti)
ausziehen (skinuti se)nachmachen

Konjugacija razdvojivih glagola

Glagol:Primer:
PrezentAUFSTEHEN (ustati)„Ich stehe auf.“ (Ja ustajem.)
AUFMACHEN (otvoriti)„Sie macht das auf.“ (Ona to otvara.)
PreteritAUFSTEHEN„Ich stand auf.“ (Ja ustadoh.)
AUFMACHEN„Sie machte das auf.“ (Ona to otvoriše.)
ImperativAUFSTEHEN„Steh auf!“ (Ustaj!)
AUFMACHEN„Mach das auf!“ (Otvori to!)
PerfekatAUFSTEHEN„Ich bin aufgestanden.“ (Ja sam ustao.)
AUFMACHEN„Sie hat das aufgemacht.“ (Ona je to otvorila.)

Nerazdvojivi glagoli – primeri

Nerazdvojivi glagoli (Untrennbare Verben):

Prefiksi koje ne odvajaš od glagola:

bekommen (dobiti)missbrauchen (zloupotrebiti)
gefallen (pasti)verstehen (razumeti)
empfehlen (preporučiti)zerstören (unuštiti)
entschuldigen (izviniti se)erzählen (ispričati)
Da li primećuješ- prefiksi kod razdvojivih glagola, i bez glagola, imaju svoje značenje. Zato te prefikse i možeš razdvojiti od glagola. Dok prefiksi kod nerazdvojivih glagola nemaju sami nikakvo značenje i zato ih ne odvajaš od glagola. 

Glagoli koji mogu biti razdvojivi i nerazdvojivi

Jednu grupu čine prefiksi koji se ne mogu odlučiti, malo hoće da se razdvoje od glagola, malo neće. To su:

um-hinter-
unter-voll-
über-wieder-
durch-wider-

Kako se gradi particip II razdvojivih i nerazdvojivih glagola?

Šta ono beše particip II?! To je oblik glagola sa „ge-“ (gemacht, gelesen itd.). Particip II ti je neophodan za građenje rečenice u perfektu:

  • „Sie hat das gesagt.“ (Ona je to rekla.)- „gesagt“ je particip II
Particip II razdvojivih glagola - "ge" staviš uvek između prefiksa i glagola:
  • einschlafen (zaspati): ein + ge + schlafen = eingeschlafen (particip II)
  • mitfahren (voziti sa): mit + ge + fahren = mitgefahren (particip II)
Particip II nerazdvojivih glagola - bez "ge-"
  • besuchen (posetiti) = besucht (particip II)
  • bekommen (dobiti) = bekommen (particip II)

Vežbe ✔

Proverei svoje znanje 💪 ovde te očekuju interaktivne vežbe sa rešenjima. 

Kako se konjugiraju glagoli u nemačkom jeziku? Kako se određeni glagol menja po vremenima?  Lingolia Deutsch će ti tu pomoći! Upiši infinitiv nekog glagola i dobićeš odmah željeni glagol u svim vremenskim oblicima → klikni ovde.


🚀 Želiš da saznaš više o glagolima u nemačkom jeziku? Pogledaj sledeće teme: