Prisvojni članovi (Possessivartikel)


Prisvojni članovi (Possessivartikel)

Šta je prisvojni član?

Prisvojni član označava pripadnost, šta kome pripada.
  • „Das ist mein Kugelschreiber.“ (To je moja hemijska.)
  • „Wem gehört der Kugelschreiber?“ – „Das ist meiner.“ (Kome pripada hemojska. – Moja je.)
Lična zamenica
(Personalpronomen)
Posesivni član
(Possessivartikel)
Primer
(Beispiel)
ich (ja)mein (moj)Mein Bruder heißt Jakov. (Moj brat se zove Jakov.)
du (ti)dein (tvoj)Wie heißt dein Nachbar? (Kako se zove tvoj komšija.)
er, es (on, ono)sein (njegov, -o)Sein Hund heißt Ari. (Njegov pas se zove Ari.)
sie (ona)ihr (njen)Wie heißt ihr Hund? (Kako se zove vaš pas?)
wir (mi)unser (naš)Das ist unsere Katze. (To je naša mačka.)
ihr (vi)euer (vaš)Ist das euer Tisch? (Da li je to vaš sto?)
sie (oni)ihr (njihov)Ihr Hund spaziert im Park. (Njihov pas šeta u parku.)
U nemačkom jeziku se prisvojni članovi dekliniraju (menjaju po padežima). To znači da se na osnovni oblik, iz gornje tabele, dodaje jedan određeni nastavak. Taj nastavak je isti kao i kod određenog člana. 

Sledeća tabela pokazuje deklinaciju prisvojnog člana „mein“. Svi ostali prisvojni članovi se dekliniraju po istom sistemu. Znači, ukoliko želiš da upotrebiš neki drugi prisvojni član kao „mein“, samo uzmeš odgovarajući prisvojni član (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) i dodaš odgovarajući nastavak.

Deklinacija prisvojnog člana

Padež
(Kasus)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Nominativ
(Nominativ)
mein Vater
(moj otac)
meiene Mutter
(moja majka)
mein Kind
(moje dete)
meine Eltern
(moji roditelji)
Genitiv
(Genitiv)
meines Vaters
(od moga oca)
meiner Mutter
(od moje majke)
meines Kindes
(od moga deteta)
meiner Eltern
(od mojih roditelja)
Dativ
(Dativ)
meinem Vater
(mome ocu)
meiner Mutter
(mojoj majci)
meinem Kind
(mome detetu)
meinen Eltern
(mojim roditeljima)
Akuzativ
(Akkusativ)
meinen Vater
(moga oca)
meiene Mutter
(moju majku)
mein Kind
(moje dete)
meine Eltern
(moje roditelje)
Primeri:
  • „Ihre Tochter ist drei Jahre alt.“ (NJena ćerka je tri godine stara.) – „die Tochter“, ženski rod, jednina i u nominativu. Zbog toga prisvojni član „ihr“ (njen) ima nastavak „-e„.
  • „Gib mir, bitte, meinen Pullover.“ (Daj mi, molim te, moj pulover.) – der Pullover“, muški rod, jednian i u akuzativu. Zbog toga prisvojni član „mein“ (moj) ima nastavak „-en„. 
  • „Ich spreche mit meinem Bruder.“ (Ja pričam sa mojim bratom.) – „der Bruder“, muški rod, jednina i u dativu. Zbog toga prosvojni član „mein“ ima nastavak   „-em„.
Obrati pažnju! Prisvojni član "euer" gubi "e" čim dodaš neki nastavak!

Prisvojni član ili prisvojna zamenica, razlika?

Kada posle zamenice stoji imenica, onda je to prisvojni član.

  • „Wem gehört der Stift?“ – „Das ist mein Stift.“ (Kome pripada olovka? – To je moja olovka.)

Kada iza zamenice ne stoji imenica, onda je to prisvojna zamenica.

  • „Wem gehört der Stift?“ – „Das ist meiner.“ (Kome pripada olovka? – To je moja.)

Ova razlika je bitna, jer se deklinacija u nominativu i akuzativu razlikuje. 

Deklinacija prisvojnih zamenica

Padež
(Kasus)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Nominativmeinermeinemeinsmeine
Genitivmeinesmeinermeinesmeiner
Dativmeinemmeinermeinemmeinem
Akuzativmeinenmeinemeinsmeine
Primeri:
  • „Wem gehört der Stift?“ – „Das ist meiner.“ (Kome pripada olovka? – To je moja.) – „der Stift“ je muški rod, jednina i u nominativu. Zbog toga prisvojna zamenica „mein“ ima nastavak „-er
  • „Kannst du mir den Stift geben?“ – „Ich kann meinen nicht finden.“ (Možeš li mi dati olovku? Ja moju ne mogu naći.“ – „der Stift“ je muški rod, jednina i u akuzativu. Zbog toga prisvojna zamenica „mein“ ima nastavak „-en„.

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 🙂


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći i druge teme koje te mogu zanimati: