Pridevi (Adjektive)


Pridevi (Adjektive)

Šta su pridevi?

Bez prideva bi bilo teško da opišeš neku osobu lili stvar. Pridevi odgovaraju na pitanja - kakvo? (kakvo je nešto ili neko?), npr. "groß" (veliko), "lustig" (smešano), "rund" (okruglo) itd. Pridevi najčešće stoje između člana i imenice ili na kraju rečenice.
 • „Das ist ein interessantes Buch.“ (To je jedna interesantna knjiga.)
 • „Meine Schwester ist sympatisch.“ (Moja sestra je simpatična.)
Pridevi se dekliniraju. To znači da, u zavisnosti od roda, padeža i broja imenice, pridevi dobijaju različite nastavke. 
U nemačkom jeziku se rod, padež i broj imenice prepoznaju po članu (der Artikel). Upravo zbog toga, član odlučuje koji će nastavak dobiti pridev.
 • „Das ist eine nette Frau.“ (ženki rod, jednina, nominativ)
 • „Ich sehe den fleißigen Schüler.“ (muški rod, jednina, akuzativ)

Deklinacija prideva posle određenog člana

derdiedasPlural
Nominativder alte Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen
Genitivdes alten Mannesder netten Fraudes kleinen Kindesder schönen Menschen
Dativdem alten Mannder netten Fraudem kleinen Kindden schönen Menschen
Akuzativden alten Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen

Deklinacija prideva posle neodređenog člana

eineineeinPlural
Nominativein alter Manneine nette Frauein kleines Kind
Genitiveine alten Manneseiner netten Fraueines kleinen Kindes
Dativeinem alten Manneiner netten Fraueines kleinen Kind
Akuzativeinen alten Manneine nette Frauein kleines Kind

Deklinacija prideva bez člana

derdiedasPlural
Nominativalter Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen
Genitivalten Mannesnetter Fraukleinen Kindesschöner Menschen
Dativaltem Mannnetter Fraukleinem Kindschönen Menschen
Akuzativalten Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen
Ukoliko pridev ne stoji ispred neke imenice, on se onda ne deklinira. Npr.: "Du bist groß." / "Dein Nachbar ist nett."

Komparacija prideva

 1. Positiv: schön (lep)
 2. Komparativ: schöner (lepši)
 3. Superlativ: am schönsten (najlepši)
KomparativSuperlativ
… + -erder/die/das + … -steam + … -sten
schnell (brz)schnellerder schnellsteam schnellsten
langsam (spor)langsamerder langsamsteam langsamsten
billig (jeftin)billigerder billigsteam billigsten
klein (mali)kleinerder kleinsteam kleinsten
dunkel (taman)dunklerder dunkelsteam dunkelsten
teuer (skup)teurerder teuersteam teuersten
hoch (visok)höcherder höchsteam höchsten
alt (star)älterder ältesteam ältesten
groß (velik)größerder größteam größten
kurz (kratak)kürzerder kürzesteam kürzeßten
warm (topao)wärmerder wärmsteam wärmsten
interessantinteressanterder interessantesteam interessantesten
heiß (vreo)heißerder heißesteam heißesten
gutbesserder besteam besten
vielmehrder meisteam meisten
gernlieberder liebsteam liebsten

Upotreba prideva u rečenici

 1. Pridev ispred imenice (deklinira se = njegov nastavak se mora prilagoditi):
 • „Das ist ein schnelles Auto.“ (Ovo je jedan brz auto.)
 • „Das ist ein schneller Mann.“ (Ovo je jedan brz čovek.)

     2. Pridev koji opisuje jednu imenicu i stoji na kraju rečenice (ne deklinira se). Pridev ostaje nepromenjen– rod, broj i padež imenice ne igraju ovde nikakvu ulogu.

 • „Dieses Auto ist schnell.“ (Ovaj auto je brz.)
 • „Dieser Mann ist schnell.“ (Ovaj čovek je brz.) 

     3. Pridev koji opisuje jedan glagol i stoji na kraju rečenice (ne deklinira se). Pridev ostaje isto nepromenjen

 • „Er fährt schnell.“ (On vozi brzo.)
 • „Sie fahren schnell.“ (Oni voze brzo.)

Građenje prideva

 1. Pridev od imenice

Ovde ti je potreban sufiks (nastavak): -ig, -lich, -isch, -haft, -los

 • der Schmutz (prljavština) – schmutzig (prljavo)
 • der Freund (prijatelj) – freundlich (prijateljsko)
 • der Sport (sport) – sportlich (sportski)
 • die Geduld (strpljenje) – geduldig (strpljivo)
 • der Japaner (japanac) – japanisch (japansko)
 • das Kind (dete) – kindisch (detinjasto)

     2. Pridev od glagola

Najčešći nastavci, kada se pridev gradi od glagola, su: -bar ili -lich

 • essen (jesti) – essbar (jestivo)
 • verstehen (razumeti) – verständlich (razumljivo)

     3. Pridevi od drugih prideva

Jedan novi pridev se može napraviti tako što jednom drugom pridevu dodaš prefiks, npr.: un-, in-, im-, ir- (tako nastaje suprotnost).

 • rational (racionalan) – irrational (iracionalan)
 • mobil (pokretan) – immobil (nepokretan)
 • aktiv (aktivan) – inaktiv (neaktivan)
 • attraktiv (atraktivan) – unattraktiv (neaktraktivan)

     4. Često se spajaju dva prideva

 • blau (plavo) + dunkel (tamno) = dunkelblau (tamno-plavo)
 • hoch (visoko) + interessant (interesantno) = hochinteressant (jako, veoma interesantno)

Vežbe ✔

Želiš da proveriš svoje znanje? Ovde ćeš pronaći interaktivne vežbe sa rešenjima!


🚀 Želiš da naučiš još nešto o pridevima u nemačkom jeziku? Možda će te sledeće teme interesovati: