Preterit (Das Präteritum)


Preterit (Das Präteritum)

Šta je preterit?

Preterit, kao i perfekat i pluskvamperfekat, koristiš kada govoriš o prošlom vremenu. 
  • „Letztes Jahr war ich in Heidelberg.“ (Prošle godine bejah/bio sam u Hajdelbergu.) – rečenica u preteritu
  • „Letztes Jahr bin ich in Heidelberg gewesen.“ (Prošle godine sam u Hajdelbergu bio.) – rečenica u perfektu

Kako se gradi preterit?

Da izgradiš rečenicu u preteritu, neophodan ti je jedan glagol – sa odgovarajućim nastavkom, koji se dodaje na glagolsku osnovu. A koji je to nastavak, koji se dodaje na glagolsku osnovu, zavisi od toga, da li se radi o pravilnom ili nepravilnom glagolu

Preterit sa pravilnim glagolima

glagolska osnova  +  „t“  +  lični nastavak 

Glagolska osnovaLični nastavakPrimer
1. ich mach-– teich machte
2. du mach-– testdu machtest
3. er/sie/es mach-– teer/sie/es machte
1. wir mach-– tenwir machten
2. ihr mach-– tetihr machtet
3. sie mach-– tensie machten

Ukoliko se glagolska osnova završava na „t“, „d“, „m“ ili „n“, trebaš ispred „t“ da dodaš još jedno „e“, inače ćeš imati problem prilikom izgovora 🙂

Glagolska osnovaLični nastavakPrimer
1. ich arbeit-– teich arbeitete
2. du arbeit-– testdu arbeitetest
3. er/sie/es arbeit-– teer/sie/es arbeitete
1. wir arbeit-– tenwir arbeiteten
2. ihr arbeit-– tetihr arbeitetet
3. sie arbeit-– tensie arbeiteten

Preterit sa nepravilnim glagolima:

Kod nepavilnih glagola je najpre neophodno da znaš, kako uopšte izgleda glagolska osnova nekog glagola.

Da se podsetiš, evo liste najznačajnijih nepravilnih glagola u nemačkom jeziku:
Npr. "gehen - ging - gegangen"- "ging" je glagolska osnova u preteritu, na koju dodaješ odgovarajuće lične nastavke:
Glagolska osnovaLični nastavakPrimer
1. ich ging-ich ging
2. du ging-– stdu gingst
3. er/sie/es ging-er/sie/es ging
1. wir ging-– enwir gingen
2. ihr ging-– tihr gingt
3. sie ging-– ensie gingen

Kao što možeš iz tabele da primetiš, nepravilni glagoli u preteritu za „ich“ i „er/sie/es“ nemaju nastavak, ovde je dovoljna samo glagolska osnova

Konjugacija glagola „haben“ (imati) i „sein“ (biti) u preteritu:

Preterit glagola „haben“Preterit glagola „sein“
Jednina1. ich hatte1. ich war
2. du hattest2. du warst
3. er/sie/es hatte3. er/sie/es war
Množina1. wir hatten1. wir waren
2. ihr hattet2. ihr wart
3. sie / Sie hatten3. sie waren

Vežbe ✔

Testiraj ovde svoje znanje uz vežbe sa rešenjima 🙂


🚀 Želiš više da saznaš o vremenima u nemačkom jeziku. Pogledaj sledeće teme: