Predlozi (Präpositionen)


Predlozi (Präpositionen)

Šta su predlozi?

Predlozi, tj. njihovo značenje se u nemačkom jeziku može menjati, u zavisnosti od konteksta u kojem se koriste. Na primer, predlog "nach" u sledećim rečenicama ima skroz različita značenja:
 • „Ich fahre am Samstag nach Deutschland.“ (Putujem u subotu za Nemačku.)
 • „Ich esse nichts nach 19:00 Uhr.“ (Ne jedem ništa posle 19:00 sati.)
Dobra vest je da se predlozi ne dekliniraju! ALI, sami predlozi odlučuju o tome, u kom će padežu stojati reč, koja dolazi odmah nakon predloga.
Svaki predlog zahteva upotrebu jednog od 4 padeža!

Npr., predlozi „zu“ i „mit“ zahtevaju dativ:

 • „Ich gehe zu meiner Freundin.“ (Idem kod moje drugarice.) – iza „zu“ je uvek dativ, zbog toga „meiner
 • „Ich spaziere mit dem Hund.“ (Ja šetam sa psom.) – iza „mit“ je uvek dativ, zbog toga „dem

Predlog „über“ zahteva akuzativ:

 • „Eine Geschichte über einen Hund.“ (Priča o jednom psu.) – iza „über“ stoji akuzativ, zbog toga je „einen

Predlozi koji zahtevaju dativ

 • AUS – „Um 10 Uhr gehe ich aus dem Büro.“ (U 10 sati idem iz biroa.)
 • BEI – „Das Büro ist bei einem Bierhaus.“ (Biro je pored jedne pivnice.)
 • MIT – „Ich trinke dort während Mittagspause ein Bierchen mit meinem Chef.“ (Ja pijem tamo u toku pauze za ručak jedno pivce sa mojim šefom.)
 • NACH – „Nach der Mittagspause arbeiten wir weiter.“ (Posle pauze za ručak mi radimo dalje.)
 • SEIT – „Seit letztem Jahr trinke ich ein Bier mit dem Chef.“ (Od prošle godine pijem pivo sa svojim šefom.)
 • VON – „Das Büro ist von dem Bierhaus nicht weit entfernt.“ (Biro od pivnice nije daleko udaljen.)
 • ZU – „Ich und mein Chef gehen immer um 12 Uhr zum (zu dem) Bierhaus.“ (Ja i moj šef idemo uvek u 12 sati do pivnice.)

Predlozi koji zahtevaju akuzativ

 • OHNE – „Ohne dich kann ich nicht leben.“ (Bez tebe ne mogu živeti.)
 • FÜR – „Und für dich schreibe ich ein Lied.“ (I za tebe pišem jednu pesmu.)
 • DURCH – „Du muss durch den dunklen Wald gehen.“ (Moraš ići kroz tamnu divljinu.)
 • GEGEN – „Bist du gegen diese Idee?“ (Da li si protiv ove ideje?)

Glagoli iza kojih dolazi dativ (D) i glagoli iza kojih dolazi akuzativ (A)

Glagoli sa predlogom „aus“

 • bestehen aus + D

Glagoli sa predlogom „bei“

 • sich bedanken bei + D
 • sich beschweren bei + D
 • sich bewerben bei + D
 • sich entschuldigen bei + D
 • helfen bei + D
 • zusehen bei + D
 • zuschauen bei + D

Glagoli sa predlogom „mit“

 • anfangen mit + D
 • aufhören mit + D
 • beginnen mit + D
 • sich beschäftigen mit + D
 • rechnen mit +D
 • sprechen mit + D
 • streiten mit + D
 • telefonieren mit + D
 • sich unterhalten mit + D
 • vergleichen mit + D
 • sich verstehen mit + D

Glagoli sa predlogom „von“

 • abhängen von + D
 • sich erholen von + D
 • reden von + D
 • sprechen von + D
 • halten von + D

Glagoli sa predlogom „zu“

 • einladen zu + D
 • gratulieren zu + D
 • kommen zu + D
 • sagen zu + D
 • schicken zu + D

Glagoli sa predlogom „nach“

 • fragen nach + D
 • rufen nach + D
 • suchen nach + D
 • sich erkundigen nach + D

Glagoli sa predlogom „für“

 • ausgeben für + A
 • sich bedanken für + A
 • danken für + A
 • sich entscheiden für + A
 • sich entschuldigen + A
 • halten für + A
 • sorgen für + A

Glagoli sa predlogom „über“

 • sich ärgern über + A
 • diskutieren über + A
 • erzählen über + A
 • sich informieren über + A
 • lachen über + A
 • sagen über + A
 • sprechen über + A
 • streiten über + A
 • sich wundern über + A

Glagoli sa predlogom „um“

 • sich bemühen um + A
 • bitten um + A
 • sich handeln um + A

Glagoli sa predlogom „gegen“

 • protestieren gegen + A

Glagoli sa predlogom „durch“

 • ersetzen durch + A

Glagoli sa predlogom „gegen“

 • sein gegen + A
 • sich versichern gegen + A

Posle predloga „aus“ i „an“ ponekad dolazi akuzativ a ponekad dativ:

Glagoli sa predlogom „an“

 • denken an + A
 • sich erinnern an + A
 • glauben an + A
 • schreiben an + A 
 • leiden an + D
 • schicken an + D
 • sterben an + D
 • erkennen an + D

Glagoli sa predlogom „auf“

 • achten auf + A
 • ankommen auf + A
 • antworten auf + A
 • aufpassen auf + A
 • bestehen auf + A/D
 • sich freuen auf + A
 • hoffen auf + A
 • sich konzentrieren auf + A
 • sich vorbereiten auf + A
Predlozi koji zahtevaju genitiv:
 • WÄHREND – „Während meines Urlaubs mache ich nur schöne Sachen.“ (Za vreme/u toku mog godišnjeg odmora radim samo lepe stvari.)
 • TROTZ – „Trotz des Regens schwimmen wir im Meer.“ (Uprkos kiši plivamo u moru.)
 • WEGEN – „Wegen des schlechten Wetters können wir nicht raus gehen.“ (Zbog lošeg vremena ne možemo ići napolje.)
 • AUFGRUND – „Aufgrund des Unwetters der Badestrand ist gesperrt.“ (Zbog nevremena je plaža za kupanje zatvorena.)

Predlozi sa članovima

predlog + član=
an + demam
an + dasans
in + demim
zu + derzur
zu + demzum
auf + dasaufs
bei + dembeim
von + demvom

Vežbe ✔

Interaktivne vežbe sa rešenjima ćeš pronaći 👉 ovde.


🚀 Saznaj više o predlozima u nemačkom jeziku: