Pravilni glagoli (Regelmäßige Verben)


Pravilni glagoli (Regelmäßige Verben)

Pravilni glagoli u nemačkom jeziku – građenje

Pravilni glagoli su glagoli koji tokom konjugacije ne menjaju svoju glagolsku osnovu.

Najpre ti treba jedan infinitiv:

machen (infinitiv)   =      mach (glagolska osnova)      +      en („-en“/“-n“)

Infinitiv se, kao što vidiš, sastoji od glagolske osnove i završetka "-en"/"-n".

lernen (učiti):

ich lern -e          wir lern -en

du lern -st         ihr lern -t

er lern -t            sie lern -en / Sie lern -en

Lični nastavci (-e, -st, -t, -en, -t, -en) se dodaju na glagolsku osnovu. 

machen  (raditi):

ich mach -e        wir mach -en

du mach -st       ihr mach -t

er mach -t          sie mach -en / Sie mach -en

Da sumiramo: infinitivu ("lernen") oduzmeš "-en" sa kraja i tako dobijaš glagolsku osnovu ("lern-"). Na glagolsku osnovu se dodaju lični nastavci (-e, -st, -t, -en, -t, -en). i to je to! :)
Ili ipak ne :) Postoje i izuzeci prilikom konjugacije pravilnih glagola: 

+e    kada se glagolska osnova završava na „-d“/“-t“, dodaješ pre ličnog nastavka „-st“ i „-t“ još jedno „-e“

  • warten (čekati) – glagolska osnova: wart = du wartest, er wartet, ihr wartet
  • arbeiten (raditi) – glagolska osnova: arbeit = du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeite

-e    kada se glagol u infinitivu završava na „-eln“

  • angeln (pecati)- glagolska osnova: angel = ich angle, wir angeln (ich angele, wir angelen)
  • segeln (ploviti)- glagolska osnova: segel = ich ich segle, wir segeln (ich segele, wir segelen)
  • klingeln (zvoniti): ich klingle… (ja zvonim…)
  • lächeln (smejati se): ich lächle… (ja se smejem…)

-s    kada se glagolska osnova završava na „-s“/“-ß“/“-x“/“-z“, u drugom licu jednine otpada „-s“

  • tanzen (igrati) – glagolska osnova: tanz = du tanzt (du tanzst)
  • faxen (faksen) – glagolska osnova: fax = du faxt (du faxst)

Konjugacija pravilnih glagola u preteritu (Präteritum)

Svi pravilni glagoli dobijaju nastavak „-te“

Glagol (Verb)lernen (učiti)
Glagolska osnova
(Verbstamm)
lern-
Jednina
(Singular)
1. lice (ich)lernte
2. lice (du)lerntest
3. lice (er/sie/es)lernte
Množina
(Plural)
1. lice (wir)lernten
2. lice (ihr)lerntet
3. lice (sie/Sie)lernten

Kako se gradi particip II pravilnih glagola?

Partizip II (neophodan je da bi se izgradilo prošlo vreme, npr. perfekat) pravilnih glagola se završava na „- ( e ) t“ :

Glagol (Verb)lernen (učiti)
Glagolska osnova
(Verbstamm)
lern-
Jednina
(Singular)
1. lice (ich)habe gelernt
2. lice (du)hast gelernt
3. lice (er/sie/es)hat gelernt
Množina
(Plural)
1. lice (wir)haben gelernt
2. lice (ihr)habt gelernt
3. lice (sie/Sie)haben gelernt

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz vežbe sa rešenjima 🙂 klikni ovde

Kako se konjugiraju glagoli u nemačkom jeziku? Kako se određeni glagol menja po vremenima?  Lingolia Deutsch će ti tu pomoći! Upiši infinitiv nekog glagola i dobićeš odmah željeni glagol u svim vremenskim oblicima → klikni ovde.


🚀 Saznaj više o glagolima u nemačkom jeziku: