Perfekat (Das Perfekt)


Perfekat (Das Perfekt)

Šta je perfekat?

Perfekat je vremenski oblik koji koristiš za izražavanje prošlosti. Za građenje perfekta ti trebaju dva glagola- jedan pomoćni glagol ("haben" ili "sein") i particip perfekta (Partizip II). 

PERFEKAT = POMOĆNI GLAGOL (konjugovani) + PARTICIP PERFEKTA (na kraju rečenice)

 1. Glagoli „haben“ i „sein“ kod građenja perfekta imaju ulogu pomoćnih glagola. Sami pojedinačno, u rečenici koja stoji u perfektu, ne znače ništa- prosto imaju ulogu „pomagača“ u gradnji rečenice. Pomoćni glagoli se konjugiraju i zauzimaju 2. mesto u rečenici: „Sie hat gegesen.“ (Ona je jela.)
 2. Glavni glagol stoji u participu perfekta na kraju rečenice i ne konjugira se: „Sie hat gegesen.“ 

Perfekat – građenje

Kako se gradi jedna rečenica u perfektu?

Rečenica:

 • „Ich mache einen Kuchen.“ (Ja pravim jedan kolač.) je u sadašnjem vremenu, prezentu

Ukoliko želiš ovu rečenicu da kažeš u perfektu, moraš na drugo mesto u rečenici upotrebiti pomoćni glagol (u ovom slučaju je to haben). Glagol „machen“ se seli na kraj rečenice u obliku participa II:

 • „Ich habe einen Kuchen gemacht.“ (Ja sam pravio jedan kolač.). 

„habe“ je konjugovani oblik pomoćnog glagola „haben“ (1. lice jednine: ich habe); „gemacht“ je particip II, od glagola „machen“, na kraju rečenice

Kada koristiš „haben“ a kada „sein“ ?

Kada se gradi perfekat sa „sein“… ?

Kada se gradi perfekat sa „haben“… ?

… kada koristiš glagol koli označava kretanje, kao npr. fliegen (leteti), fahren (voziti), rennen (trčati), gehen (ići)

 • „Ich bin nach Erlangen gefahren.“ 
 • „Sie sind so schnell gelaufen.“

… kada koristiš glagol koji kazuje promenu stanja, kao npr. einschlafen (zaspati), aufstehen (ustati), sterben (umirati)

 • „Du bist gestern spät eingeschlafen.“ (Ti si juče kasno zaspao.)
 • „Sie ist vor zwei Jahren gestorben.“ (Ona je pre dve godine umrla.)

… sa glagolima „sein“ (biti), „werden“ (postati), „bleiben“ (ostati)

 • „Er ist alt geworden.“ (On je star postao.)
 • „Du bist in der Stadt geblieben.“ (Ti si u gradu ostao.)

većina glagola u nemačkom jeziku gradi perfekat sa pomoćnim glagolom „haben“.

svi ostali glagoli koji se ne grade sa „sein“, grade perfekat sa „haben“. 

svi povratni glagoli (Reflexiven Verben) u perfektu imaju pomoćni glagol „haben“, bez obzira da li označavaju kretanje ili promenu stanja

 • „Ich habe mich verliebt.“ (Ja sam se zaljubio.)

Koja je razlika između perfekta i preterita?

Ako uporediš ove dve rečenice:

 1. „Ich habe Deutsch gelernt.“ (Ja sam nemački učio.) – rečenica u perfektu
 2. „Ich lernte Deutsch.“ (Ja učih nemački.) – rečenica u preteritu

… u njihovom značenju nema nikakve razlike- učio si nemački nekada u prošlosti. 

Preterit se koristi u literarnom, oficijalnom kontekstu (npr. u novinama, naučnim radovima, romanima…).

Perfekat koristiš u svakodnevnici, u „opuštenijim“ 🙂 situacijama (npr. u razgovoru sa prijateljima, prilikom pisanja neoficijalnog imejla…). 


Vežbe ✔

Želiš da testiraš svoje znanje? Ovde ćeš pronaći interaktivne vežbe sa rešenjima 💪


🚀 Želiš više da saznaš o vremenima u nemačkom jeziku. Pogledaj sledeće teme: