Pasiv (Das Passiv)


Pasiv (Das Passiv)

Šta je pasiv?

  • „Das Haus wird gebaut.“ (Kuća se gradi.)
  • „Das Essen wird gekocht.“ (Jelo se kuva.)

U pasivu je akcija najvažnija stvar. Osoba koja izvodi akciju nije važna, odnosno – gramatički subjekat ne deluje sam od sebe. 

Šta je pasiv a šta aktiv?

AKTIV: Kod aktiva je osoba, koja nešto radi (subjekat) važna.

  • Maria macht einen Kuchen.“ (Maria pravi jedan kolač.)

Pitanje: „Ko pravi kolač?“ – osoba koja nešto radi je u centru dešavanja i radi se o tome ko izvršava radnju- „Maria“

PASIV: Kod pasiva je radnja važna.

  • „Der Kuchen wird gemacht.“ (Kolač se pravi.)

Pitanje: „Šta se radi?“ – radnja je u središtu dešavanja. Nije važno ko pravi kolač ili je čak i nepoznato. Radi se o tome, da neko pravi kolač, a ko ga pravi, to u pasivu nije bitno.

Ukoliko u pasivu ipak želiš da kažeš ko nešto radi, moraš upotrebiti predlog VON + Dativ:

  • „Der Kuchen wird von der Maria gemacht.“

Iz aktiva u pasiv

AKTIV: „Jemand verletzt den Mann.“ (Neko povređuje čoveka.)

PASIV: „Der Mann wird (von jemandem) verletzt.“ (Čovek se (od strane nekoga) povređuje.)

Idemo dalje sa učenjem pasiva... Ne, još nije gotovo :)

Pasiv – radnja i stanje

Pasiv naglašava neku radnju (Vorgangspassiv) ili neko stanje (Zustandspassiv). Ko, tj. šta je radnju izazvalo je nepoznato, nevažno ili se samom izjavom već i podrazumeva. 

Vorgangspassiv – kada neki glagol želiš da upotrebiš u pasivu, potreban ti je konjugovani oblik glagola „werden“ kao i particip II glavnog glagola. U sledećoj tabeli ćeš pronaći sva vremena u nemačkom jeziku, koja stoje u Vorgangspassiv-u.

VremePrimer rečenice u Vorgangspassiv-u
PrezentDie Suppe wird gekocht.
PerfektDie Suppe ist gekocht worden.
PreteritDie Suppe wurde gekocht.
PluskvamperfektDie Suppe war gekocht worden.
Futur IDie Suppe wird gekocht werden.
Futur IIDie Suppe wird gekocht worden sein.

Zustandspassiv – gradiš u nemačkom uz pomoć konjugovanog glagola „sein“ i participa II glavnog glagola. U sledećoj tabeli ćeš pronaći sva vremena u nemačkom jeziku, koja stoje u Zustandspassiv-u.

VremePrimer rečenice u Vorgangspassiv-u
PrezentDie Suppe wird gekocht.
PerfektDie Suppe ist gekocht gewesen.
PreteritDie Suppe war gekocht.
PluskvamperfektDie Suppe war gekocht gewesen.
Futur IDie Suppe wird gekocht sein.
Futur IIDie Suppe wird gekocht gewesen sein.

Evo još nekoliko primera kako se pasiv koristi u nemačkom jeziku:

  1. Sadašnje vreme (Präsens): Aktiv: Der Lehrer erklärt die Grammatik. (Nastavnik objašnjava gramatiku.) Pasiv: Die Grammatik wird vom Lehrer erklärt. (Gramatika se objašnjava od strane nastavnika.)

  2. Prošlo vreme (Präteritum): Aktiv: Der Kellner brachte das Essen. (Konobar je doneo hranu.) Pasiv: Das Essen wurde vom Kellner gebracht. (Hrana je donesena od strane konobara.)

  3. Perfekat (Perfekt): Aktiv: Sie hat den Brief geschrieben. (Ona je napisala pismo.) Pasiv: Der Brief ist von ihr geschrieben worden. (Pismo je napisano od strane nje.)

  4. Futur I (Zukunft I): Aktiv: Die Firma wird neue Mitarbeiter einstellen. (Kompanija će zaposliti nove radnike.) Pasiv: Neue Mitarbeiter werden von der Firma eingestellt werden. (Novi radnici će biti zaposleni od strane kompanije.)


Vežbe ✔

Želiš da testiraš svoje znaje? Interaktivne vežbe sa rešenjima ćeš pronaći ovde


Želiš da saznaš više o vremenima u nemačkom jeziku? Pogledaj sledeće teme: