Padeži u nemačkom jeziku (Kasus)


Padeži u nemačkom jeziku (Kasus)

Padeži u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku postoje 4 padeža (4 Fälle):
 1. Nominativ (nominativ)
 2. Genitiv (genitiv)
 3. Dativ (dativ)
 4. Akkusativ (akuzativ)
Ova četiri padeža pokazuju odnos između imenice i drugih članova u rečenici. Imenica u rečenici je u nominativu, genitivu, dativu ili akuzativu. Ovo je posebno vidljivo u članovima (član = der Artikel) i naziva se deklinacija. Deklinacija je, dakle menjanje imenica, tj. članova (u nemačkom jeziku) po padežima. 
Primer, na kojem vidiš kako se keks (der Keks = član + imenica) ponaša u nominativu a kako u akuzativu:
 • Der Keks ist lecker.“ (Keks je ukusan.) – nominativ
 • „Gib mir den Keks!“ (Daj mi keks!) – akuzativ

Padeži i njihova pitanja

Svaki padež odgovara na neko određeno pitanje:
 • Nominativ: wer? was? (ko? šta?)
 • Genitiv: wessen? (čiji?)
 • Dativ: wem? (kome?)
 • Akuzativ: wen? was? (koga? šta?)
PadežNominativDativGenitivAkuzativ
Beispiel
(Primer)
Das Kind
Dete
gibt
daje
der Mutter
majci
des Freundes
od prijatelja
ein Geschenk.
jedan poklon.
Frage
(Pitanje)
Ko ili šta
daje poklon?
Kome dete
daje poklon?
Čijoj majci dete
daje poklon?
Koga ili šta
dete daje majci?

Deklinacija i padeži

Deklinacija - šta se tačno menja kroz padeže?

Član (der Artikel) pokazuje u kom se padežu nalazi imenica. Sama imenica se menja samo u genitivu jednine i dativu množine.

Što znači- nije kao u našem jeziku, npr.: kome? mojoj majci = tu se promenila i imenica „majka“ u „majci“, a u nemačkom jeziku je: kome? der Mutter = tu se imenica nije promenila (die Mutter) ali se promenio član iz „die“ u „der“.

Padež
(Kasus)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Nominativ
(Nominativ)
der Vater
ein Vater
(otac)
die Mutter
eine Mutter
(majka)
das Kind
ein Kind
(dete)
die Sterne
(zvezde)
Genitiv
(Genitiv)
des Vaters
eines Vaters
(očevo)
der Mutter
einer Mutter
(majčino)
des Kindes
eines Kindes
(detetovo)
der Sterne
(zvezde)
Dativ
(Dativ)
dem Vater
einem Vater
(ocu)
der Mutter
einer Mutter
(majci)
dem Kind
einem Kind
(detetu)
den Sternen
(zvezde)
Akuzativ
(Akkusativ)
den Vater
einen Vater
(oca)
die Mutter
eine Mutter
(majku)
das Kind
ein Kind
(dete)
die Sterne
(zvezde)
Imenica stoji retko sama u rečenici. Često se dopunjuje sa pridevom ili zamenicom. To znači, da se članovi, pridevi i zamenice dekliniraju. 
 • „Das ist ein netter Mann.“ (To je jedan ljubazan čovek.)
 • Er ist sehr nett.“ (On je veoma ljubazan.)
 • „Ich bin mit einem netten Mann verabredet. Ich treffe mich mit ihm.“ (Imam sastanak sa jednim ljubaznim čovekom. Videću se sa njim.)

Nominativ

 • odgovara na pitanje: wer? was? (ko? šta?)
 • subjekat u rečenici stoji uvek u nominativu

Ich mache jetzt eine Pause.“ (Ja pravim sada jednu pauzu.) – ko pravi pauzu? Ja.

Die deutsche Sprache macht mich fertig.“ (Nemački jezik me nervira.) – šta me nervira? Nemački jezik

Genitiv

 • odgovara na pitanje: wessen? (čiji?)
 • genitiv označava pripadnost
 • na kraju deklinirane imenice muškog ili srednjeg roda nalazi se „s“ ili „es“

„Das ist die Brille meines Vaters.“ (To su naočare moga oca.) – Čije su to naočare? Od moga oca.

„Das ist das Auto meines Bruders.“ (To je auto moga brata.) – Čiji je to auto? Od moga brata.

„Ziel des Lebens.“ (Cilj života.)

Dativ

 • odgovara na pitanje: wem? (kome?)
 • indirektni objekat u rečenici stoji u dativu

„Kannst du mir helfen?“ (Možeš li mi pomoći?) – Kome pomoći? Meni.

Akuzativ

 • odgovara na pitanje: wen? was? (koga? šta?)
 • direktni objekat u rečenici stoji u akuzativu

„Siehst du den Mann da?“ (Vidiš li čoveka tu?) – Koga? Čoveka.


Želiš da saznaš više o padežima u nemačkom jeziku? Sledeće teme bi te mogle interesovati: