Odnosne zamenice i odnosne rečenice (Relativ Pronomen und Relativsätze)


Odnosne zamenice i odnosne rečenice (Relativ Pronomen und Relativsätze)

Šta su odnosne rečenice?

Uopšte nije teško, kao što te (me) je naslov uplašio! :)
 • „Das ist der Mann, den ich geküsst habe.“ (To je čovek, kojeg sam ja poljubila.) – odnosna rečenica je podebljana, odnosna zamenica je „den“.
Odnosne rečenice služe, kako bi u jednoj rečenici više rekle o jednoj reči ili delu rečenice. 
 • „Da sitzt en Mann.“ (Tu sedi jedan čovek.) – nedostaje dodatna informacija, ne znaš o tom čoveku još ništa
 • „Da sitzt ein Mann, der Deutsch lernt.“ (Tu sedi jedan čovek, koji uči nemački.) -„der Deutsch lernt“ je dodatna informacija, sada znaš nešto više o tom čoveku
 • „Da sitzt ein Mann, mit dem ich verheiratet bin.“ (Tu sedi jedan čovek, za kojeg sam udata.) – „mit dem ich verheiratet bin.“ je dodatna informacija
Odnosna rečenica je uvek odvojena zarezom. 
der
koji
einen Yugo hat.
jednog Yugo ima.
Nominativ
Das ist der Mann,den
kojeg
wir gesehen haben.
smo mi videli.
Akuzativ
To je čovekdem
kome
der Yugo gehört.
Yugo pripada.
Dativ
dessen
čiji
Yugo kaputt ist.
Yugo se pokvario.
Genitiv

Šta su odnosne zamenice?

Der, dem, dessen?! Kako da znaš, šta da upotrebiš? Odnosna zamenica dodaje novu informaciju u rečenici.
 • „Das ist der Mann, der sehr fleißig ist.“ (To je čovek, koji je jako vredan.) – odnosna zamenica „der“ dopunjuje informaciju o „der Mann“
Koju odnosnu zamenicu treba da upotrebiš, o tome odlučuje rod i broj imenice, na koju se zamenica odnosi:
 • „Das ist der Mann, der sehr fleißig ist.“ (To je čovek, koji je jako vredan.)- „der Mann“ je muškog roda i u jednini. Odnosna zamenica za mušku jedninu je „der“
 • „Das ist die Frau, die Deutsch lernt.“ (To je žena, koja uči nemački.)- na šta se odnosi odnosna zamenica „die“? Odnosi se na „die Frau“. „Die Frau“ je ženskog roda i u jednini, te zbog toga „die“.
 • „Das ist das Kind, das Deutsch lernt.“ (To je dete, koje uči nemački.)- na šta se odnosi odnosna zamenica „das“? Odnosi se na „das Kind“. „Das Kind“ je srednjeg roda i u jednini, te zbog toga „das“.
Na odabir odgovarajuće odnosne zamenice ima uticaj još jedan, treći, faktor (pored roda i broja imenica) - padež odnosne zamenice.
 • „Das ist die Frau, mit der ich Deutsch lerne.“ (To je žena, sa kojom ja nemački učim.)- odnosna zamenica je „der“. Razlog? Posle „mit“ uvek dolazi dativ. Imenica „die Frau“ u dativu glasi „der Frau“.
 • „Das ist das Kind, mit dem ich Deutsch lerne.“ (To je dete, sa kojim ja nemački učim.)- odnosna zamenica je „dem“. Razlog? Posle „mit“ uvek dolazi dativ. Imenica „das Kind“ u dativu glasi „dem Kind“.
Kada ispred odnosne zamenice stoji predlog (auf, mit, nach itd.), tada predlog odlučuje o tome u kom će padežu biti odnosna zamenica. "Das ist die Frau, mit der ich spreche." (To je žena, sa kojom ja pričam.)- posle "mit" dolazi uvek dativ, a "die" je u dativu "der". 
 • Predlozi koji zahtevaju dativ: mit, bei, von, aus, nach, zu
 • Predlozi koji zahtevaju akuzativ: für, um, bis, ohne, durch, gegen
Predlog "wo" dodaješ u odnosnu rečenicu, kada želiš nešto više reći o nekom mestu:
 • „Das ist der Laden, wo ich jeden Tag einkaufe.“ (To je prodavnica, gde ja svaki dan kupujem.)
Takođe, "wo" se može zameniti sa "in", odnosna zamenica je "der, die, das":
 • „Das ist der Laden, in dem ich jeden Tag einkaufe.“ (To je prodavnica, u kojoj ja svaki dan kupujem.)
Reč "was" koristiš, kada se odnosna zamenica odnosi na sledeće reči: alles, nichts, viel, wenig, etwa, allerei, manches.
 • „Das ist alles, was ich dir zeigen will.“ (To je sve, što ti želim pokazati.)
Reč "was" takođe koristiš, kada se odnosna zamenica odnosi na superlativ (u srednjem rodu): das Schönste (najlepše), das Beste (najbolje)...
 • „Das ist das Schönste, was ich gesehen habe.“ (To je nešto najlepše, što sam video.)
 • „Das ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe.“ (To je nešto najbolje, što sam u svome životu uradio.)

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 🙂


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći teme koje bi te mogle interesovati: