Nominativ u nemačkom jeziku (Der Nominativ)


Nominativ u nemačkom jeziku (Der Nominativ)

Nominativ

Nominativ je prvi padež u nemačkom jeziku. Članovi se menjaju zajedno sa padežima, npr. "der Kollege" (kolega) će u dativu biti "dem Kollegen" (wem? kome? - kolegi). Moraš koristiti odgovarajući padež, kako bi te uopšte razumeli šta želiš da kažeš.

Nominativ odgovara na pitanje wer? was? (ko? šta?). 

Subjekat u rečenici uvek stoji u nominativu.
 • Mein Bruder schläft.“ (Moj brat spava.) – Ko? Moj brat.
 • Unser Nachbar ist sehr nett.“ (Naš komšija je veoma ljubazan.) – Ko? Naš komšija.
 • Das Buch ist interessant.“ (Knjiga je interesantna.) – Šta? Knjiga.

Član, imenica i pridev u nominativu

određeni član
(bestimmte Artikel)
neodređeni član; kein; prisvojna zamenica
(unbestimmte Artikel; kein; Possessivpronomen)
bez člana
(kein Artikel)
muški rod
(Männlich)
der nette Kollegeein netter Kollegenetter Kollege
ženski rod
(Weiblich)
die nette Fraueine nette Fraunette Frau
srednji rod
(Neutrum)
das nette Kindein nettes Kindnettes Kind
množina
(Plural)
die netten Kinderdeine netten Kindernette Kinder
 • svi pridevi iza određenog člana imaju u jednini nastavak „-e“, a iza neodređenog preuzimaju nastavak od određenog člana (der-netter, die-nette, das-nettes
 • pridevi bez člana imaju u jednini iste nastavke kao i iza neodređenih članova
 • pridevi iza određenog člana, iza „kein“ i iza prisvojnog člana imaju u množini nastavak „-en“
 • „kein“ i prisvojni članovi (mein, dein itd.) se dekliniraju isto kao i neodređeni član

Lične i prisvojne zamenice u nominativu

lične zamenice
(Personalpronomen)
prisvojne zamenice
(Possessivpronomen)
muški+srednji rod
(männlich+neutrum)
ženski rod+množina
(weiblich+Plural)
ich (ja)mein (moj)meine (moja)
du (ti)dein (tvoj)deine (tvoja)
er (on)sein (njegov)seine (njegova)
sie (ona)ihr (njen)ihre (njena)
es (ono)sein (njegovo)seine (njegova)
wir (mi)unser (naše)unsere (naša)
ihr (vi)euer (vaše)eure (vaša)
sie (oni)ihr (njihovo)ihre (njihova)
 • Ich bin müde.“ (Ja sam umoran.)
 • Er ist Arzt.“ (On je lekar.)
 • Mein Hund ist groß.“ (Moj pas je velik.)
 • Meine Freundin ist im Urlaub.“ (Moja prijateljica je na godiünjem.)
 • Unsere Nachbarin hilft uns oft.“ (Naša komšinica nam često pomaže.)
Sve imenice iza glagola "sein" (biti), "werden" (postati), "bleiben (ostati) stoje uvek u nominativu! Imenice, u ovom slučaju, nisu subjekat. Npr.:
 • „Er ist mein bester Freund.“ (On je moj najbolji prijatelj.) – „er“ je subjekat
 • „Ich werde eine Ärztin.“ (Ja ću postati lekar.) – „ich“ je subjekat
 • „Du bleibst immer meine beste Freundin.“ (Ti ostaješ uvek moja najbolja prijateljica.) – „du“ je subjekat

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima. Klikni 👉 ovde


🚀 Želiš da saznaš više o padežima u nemačkom jeziku? Sledeće teme bi te mogle interesovati: