Nivo A2 nemačkog jezika

Šta podrazumeva A2 nivo u nemačkom jeziku?

Nemački A2 nivo spada u početna znanja ovog jezika. Posle najosnovnijeg A1 nivoa čeka te A2 nivo. Posle uspešno završenog A2 nivoa moći ćeš da se sporazumeš u većini situacija ukoliko se nađeš na nemačkom govornom području. 

Šta možeš da očekuješ posle uspešno završenog A2 nivoa?

Koliko razumem nemački jezik posle savladanog A2 nivoa?

Rečenice koje sadrže poznate reči i fraze razumeš i možeš da ih koristiš. U konverzaciji uključuješ nove termine iz dobro poznatih tema. Možeš bez problema opisati sopstveno poreklo, obrazovanje i ono što se oko tebe dešava. Razumeš kratke i jednostavne rečenice koje čitaš ili čuješ. U stanju si da beležiš i razumeš lične informacije i planove (u vezi sa porodicom, poslom, odmorom, hranom i pićem, itd.). 

Kada je reč o već poznatim temama, verbalna razmena ti nije veliki problem. Konverzacija sa nekim kome je nemački maternji jezik je moguća, ali obično nećeš biti u potpunosti shvaćen od strane druge osobe 🙂 

Nemački nivo A2 – spisak svih gramatičkih lekcija

Postoji bezbroj izdavača i škola koje imaju svoj sistem po kojem će ti pružiti znanje za polaganje A2 nivoa. Svi imaju neki svoj princip kreiranja i raspodela lekcija, ali suština je ista- pružiti znanje koje će ti omogućiti da položiš A2 nivo.

Ono što je potrebno da usvojiš posle završenog A2 nivoa sam podelila u 24 lekcije, u kojima ćeš moći uz vežbe da testiraš svoje znanje, da učiš nove reči, vežbaš slušanje i razumevanje onoga što si čuo. Evo i spiska lekcija 🙂

Lekcija 1: Zavisne rečenice – uzročne „weil“ rečenice / Lekcija 2: Glagoli sa dativ i akuzativ objektom / Lekcija 3: Preterit modalnih glagola / Lekcija 4: Genitiv / Lekcija 5: n-deklinacija / Lekcija 6: Deklinacija prideva / Lekcija 7: Zavisne rečenice – „dass“ rečenice / Lekcija 8: Poređenje – komparacija prideva / Lekcija 9: Povratni glagoli / Lekcija 10: Zavisne rečenice – uslovne „wenn“ i „falls“ rečenice / Lekcija 11: Glagoli sa predloškim objektom / Lekcija 12: Zamenički prilozi / Lekcija 13: Konjuktiv II / Lekcija 14: Predlozi sa dativom i akuzativom / Lekcija 15: Slični glagoli / Lekcija 16: Preterit / Lekcija 17: Relativne rečenice / Lekcija 18: Pluskvamperfekat / Lekcija 19: Zavisne rečenice – „damit“ rečenice / Lekcija 20: Neodređene zamenice / Lekcija 21: Zavisne rečenice – upitne rečenice / Lekcija 22: Pokazni članovi i pokazne zamenice / Lekcija 23: Futur I / Lekcija 24: Negacija rečenice 


Vežbe za A2 nivo u pdf pormatu preuzmi ovde 👇

Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 💪

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde

Goethe Institut → šta sve treba da savladaš da bi položio A2 nivo na Goethe institutu, materijal za vežbanje kao i primer testa ćeš pronaći 👉 ovde

Telc Deutsch → šta sve treba da savladaš da bi položio A2 nivo na Telc-u, materijal za vežbanje kao i primer testa ćeš pronaći 👉 ovde