Nivo A2/Lekcija 9/Povratni glagoli u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Povratni glagoli u nemačkom jeziku

Šta su povratni glagoli?

Povratni glagoli su glagoli koji ne vole da budu sami i uz sebe zahtevaju jednu povratnu zamenicu. U našem jeziku takođe postoje povratni glagoli: „kupam se“ (kupam=glagol, se (sebe)=povratna zamenica), nešto radiš i to što radiš ti se reflektuje nazad🙂 Nije baš „gramatički ispravno“ objašnjenje, ali nadam se da je suština jasna, tj. da za početak znaš na koje glagole se odnosi pojam „povratni glagoli„. 

  • Ich ziehe einen Mantel an. (Ja oblačim jedan mantil.)
  • Ich ziehe mich an. (Ja se oblačim.) – povratni glagol „ziehen“ sa povratnom zamenicom u akuzativu (koga?) „mich“ (sebe/se)
  • Ich ziehe mir ein Hemd an. (Ja oblačim meni jednu košulju.) – povratni glagol „ziehen“ sa povratnom zamenicom u dativu (kome?) „mir“ (meni)
Povratni glagol u dativu i akuzativu – primer

Povratni glagoli sa povratnim zamenicama-tabela sa primerima

SubjekatPovratni glagolPovratna zamenica
Ich freuemich. (Ja se radujem.)
Du freustdich. (Ti se raduješ.)
Er freutsich. (On se raduje.)
Wir freuenuns. (Mi se radujemo.)

Povratna zamenica je zavisna od subjekta, i može biti ili u dativu ili u akuzativu:

Lična zamenicaPovratna zamenica
u akuzativu
Povratna zamenica
u dativu
ichmichmir
dudichdir
er/sie/essichsich
wirunsuns
ihreucheuch
sie/Siesichsich

Neki glagoli su uvek povratni (subjekat=osoba):

  • Ich entscheide mich. (Ja se odlučujem.)
  • Ich beeile mich. (Ja požurujem (se).)
  • Ich freue mich. (Ja se radujem.)

Neki glagoli mogu biti povratni ili imati objekat u akuzativu:

  • Ich fürchte mich. (Ja se bojim.) – u ovom slučaju je glagol „fürchten“ (bojati se) povratni
  • Ich fürchte den Hund. (Ja se bojim psa.) – ovde glagol „fürchten“ (bojati se) ima objekat u akuzativu: „den Hund“ 

Vežbaj 🏋️‍♂️