Nivo A2/Lekcija 8/Poređenje-komparacija prideva u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Poređenje-komparacija prideva u nemačkom jeziku

Šta znači poređenje prideva?

Osnovna forma nekog prideva naziva se pozitiv („gut“ – dobar), sledeći viši stepenik je komparativ („besser“ – bolji) i sledeći najviši oblik poređenja je superlativ („am besten“ – najbolji).

  1. Pozitiv: „schön“ (lep).
  2. Kod komparativa pridevi dobijaju nastavak „-er“ – „schöner“ (lepši).
  3. Superlativ se gradi na sledeći način: am …(e)sten – „am schönsten“ (najlepši) ili određeni član (der,die,das) + „-(e)ste“
PozitivKomparativSuperlativ „am …sten“Superlativ „der,die,das …ste“
schnell (brz)schneller (brži)am schnellsten (najbrži)der,die,das schnelste
langsam (spor)langsamer (sporiji)am langsamsten (najsporiji)der,die,das langsamste
lieb (drag)lieber (draži)am liebsten (najdraži)der,die,das liebste

Kada superlativ praviš sa određenim članom, član pokazuje rod imenice. Ovo „-e“ služi kao pomoć u izgovoru prideva koji se završavaju na „-z, -x, -tz, -t, -sch, -d, -ß“ – pogledaj u tabeli na primerima: 

PozitivKomparativSuperlativ „am …sten“Superlativ „der,die,das …ste“
breit (širok)breiter (širi)am breitesten (najširi)der,die,das breiteste
weit (dalek)weiter (dalji)am weitesten (najdalji)der,die,das weiteste

Postoji još jedna grupa prideva koji prilikom poređenja dobijaju umlaut: 

PozitivKomparativSuperlativ
alt (star)älter (stariji)am ältesten (najstariji)
jung (mlad)jünger (mlađi)am jüngsten (najmlađi)
groß (velik)größer (veći)am größten (najveći)

Pridevi koji prilikom poređenja dobijaju umlaut: arm (siromašan), kalt (hladan), klug (pametan), lang (dugačak), hart (tvrd), krank (bolestan), stark (jak) 

Poneki pridevi su nepravilni, i tu spadaju:

PozitivKomparativSuperlativ
viel (puno)mehr (više)am meisten (najviše)
teuer (skupo)teurer (skuplje)am teuersten (najskuplje)
gern (rado)lieber (rađe)am liebsten (najrađe)
gut (dobro)besser (bolje)am besten (najbolje)
dunkel (tamno)dunkler (tamnije)am dunkelsten (najtamnije)

 Vežbaj 👩‍🏫 


Možda te zanimaju i sledeće teme 👇