Nivo A2/Lekcija 6/Deklinacija prideva u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Deklinacija prideva u nemačkom jeziku

Deklinacija prideva u nemačkom jeziku

Pridevi daju odgovor na pitanje: „Kakva je neka osoba ili stvar?“. Pridevi opisuju imenice, karakterišu osobe, stvari, aktivnosti… 

  • Kennst du Jakov? Er ist groß, hat blaue Augen, dunkle Haare, sehr höflich und nett. (Poznaješ li Jakova? On je visok, ima plave oči, tamnu kosu, veoma učtiv i ljubazan.) – podebljane reči su pridevi, opisuju Jakova

Pridevi mogu da stoje iza imenice, ispred imenice, mogu se porediti (gut-dobar; besser-bolji; am besten-najbolji). Kada se pridev nalazi ispred imenice, mora da se deklinira (menja se). Kada imaš član (der), pridev (junge) i imenicu (Mann), deklinacija prideva zavisi od sledećih faktora:

  1. člana, tj. da li je u pitanju određeni ili neodređeni član, ili se radi o nulti članu
  2. broja imenice, tj. da li je u pitanju jednina ili množina imenice
  3. roda imenice, tj. da li je imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda
  4. padeža, tj. da li je imenica u nominativu, genitivu, dativu ili akuzativu

Deklinacija prideva koji stoji posle određenog člana

Kada se deklinira pridev koji stoji iza određenog člana (der, die, das) – to je slaba deklinacija.

derdiedasPlural
Nominativder alte Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen
Genitivdes alten Mannesder netten Fraudes kleinen Kindesder schönen Menschen
Dativdem alten Mannder netten Fraudem kleinen Kindden schönen Menschen
Akuzativden alten Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen

Deklinacija prideva koji stoji posle neodređenog člana

Deklinacija prideva posle neodređenog člana je malko komplikovanija 🙂 Ovde jedno pravilo važi za jedninu a drugo za množinu. Deklinaciju prideva sa neodređenim članom u jednini pogledaj u tabeli:

eineineeinPlural
Nominativein alter Manneine nette Frauein kleines Kind
Genitiveines alten Manneseiner netten Fraueines kleinen Kindes
Dativeinem alten Manneiner netten Fraueines kleinen Kind
Akuzativeinen alten Manneine nette Frauein kleines Kind

Neodređeni član u množini ne koristiš. Deklinacija prideva u ovom slučaju odgovara deklinaciji nultog člana u množini. Negativni član imaš i množinu, pa se menja i deklinacija prideva. Deluje zbunjujuće 🙂 Tabela objašnjava bezazlenije:

PadežMnožina sa nulti članomMnožina sa negativnim članom
Nominativschlechte Leutekeine schlechten Leute
Genitivguter Leutekeiner guten Leute
Dativschlechten Leutenkeinen schlechten Leuten
Akuizativschlechte Leutekeine schlechten Leute

Deklinacija prideva posle nulti člana

Kada se pridev deklinira posle nulti člana (kada ispred imenice ne stoji član), tu govorimo onda o jakoj deklinaciji. Normalno ti član, tj. njegova promena, govori o tome u kom je padežu neka imenica: -ko? šta? der Mann, nominativ- kome? čemu? dem Mann, dativ- . A šta ako nema člana, kao što je ovde slučaj? Kako onda znaš u kom je padežu imenica? Lako 🙂 Tu posao preuzima pridev, njegova deklinacija, tj. promena. 

derdiedasPlural
Nominativalter Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen
Genitivalten Mannesnetter Fraukleinen Kindesschöner Menschen
Dativaltem Mannnetter Fraukleinem Kindschönen Menschen
Akuzativalten Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen

Vežbaj 🏋️‍♂️


Možda te zanimaju i sledeće teme 👇