Nivo A2/Lekcija 3/Preterit modalnih glagola u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Preterit modalnih glagola u nemačkom jeziku

Preterit, kao i perfekat, je vreme kojim označavaš nešto što se desilo u prošlosti. Osnovna razlika- preterit se koristi u pisanom jeziku a perfekat  u govornom. Modalni glagoli su glagoli koji zahtevaju upotrebu još jednog glagola u infinitivu, koji stoji na kraju rečenice, a to su: wollen, sollen, müssen, mögen, können, dürfen, möchten. Ovo je bilo najosnovnije o preteritu i modalnim glagolima. Opširnije o preteritu 👉 klikni ovde, o perfektu 👉ovde i o modalnim glagolima 👉 ovde.

Preterit modalnih glagola – tabela

Modalni glagolPreterit modalnog glagolaich
er/sie/es
duwir
sie/Sie
ihr
wollenwolltenwolltewolltestwolltenwolltet
sollensolltensolltesolltestsolltensolltet
müssenmusstenmusstemusstestmusstenmusstet
mögenmochtenmochtemochtestmochtenmochtet
könnenkonntenkonntekonntestkonntenkonntet
dürfendurftendurftedurftestdurftendurftet
möchten*wolltenwolltewolltestwolltenwolltet
*Konjuktiv II od „mögen“ je „möchten“- „möchten“ u preteritu menjaš kao „wollten“

Preterit modalnih glagola – primeri

  • Wir wollten zusammen nach Deutschland reisen. (Mi smo hteli zajedno za Nemačku putovati.)
  • Er sollte das Paket gestern bekommen. (On je trebao paket juče dobiti.)
  • Du musstest am Sonntag arbeiten. (Ti si morao u nedelju raditi.)
  • Ihr konntet in Erlangen umsteigen. (Vi ste mogli u Erlangenu presedati.)
  • Ich durfte letztes Wochenende bei Lea schlafen. (Ja sam smela prošlog vikenda kod Lee spavati.)
Preterit modalnih glagola

Vežbaj 🏋️‍♂️


Možda te zanimaju i sledeće teme 👇