Nivo A2/Lekcija 24/Negacija rečenice sa „nicht“ u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Negacija rečenice sa „nicht“ u nemačkom jeziku

Negacija sa nicht u nemačkom jeziku

Negirati celu rečenicu, glagol ili imenicu u nemačkom jeziku, između ostalog, možeš uz pomoć reči nicht. Napisala sam između ostalog, jer postoje i drugi vidovi negacije koje možeš pročitati 👉 ovde

  • Kennst du diesen Mann? – Nein, den kenne ich nicht. (Poznaješ li ovog čoveka? – Ne, ja njega ne poznajem.)

Naglasak rečenice je na nicht. Često se nicht u rečenici nalazi skroz na kraju rečenice. Koji rečenični članovi stoje iza nicht u rečenici (tj. kada nicht nije skroz na kraju rečenice 🙂):

  1. delovi koji pripadaju predikatu: 

         prefiksi : Ich rufe dich nicht an. (glagol anrufen je razvojivi, njegov prefiks an ide na kraj rečenice ispred nicht)

         infinitiv : Ich darf ihr nicht helfen.

         particip II : Wir haben ihn nicht eingeladen.

         predikativne imenice : Ich spiele heute nicht Tischtennis.

         pridevi : Es ist nicht wichtig. / Ich fahre nicht schnell.

     2.  kada se radi o nekoj lokaciji: Ich fahre nicht nach Belgrad.

     3. predloški objekat : Ich warte nicht auf ihn.

     4. modalni glagoli (npr. wollen) : Wir wollen das nicht essen.

     5. vreme koje nije tačno naznačeno : Der Bus kommt nicht pünktlich. ; a kada je vreme tačno dato (npr. früher (ranije), jetzt (sada), später (kasnije), gestern (juče), heute (danas), morgen (sutra)) tada nicht stoji na kraju rečenice: Ich arbeite morgen nicht.


Možda te zanimaju i sledeće teme 👇