Nivo A2/Lekcija 23/Futur 1 u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Futur 1 u nemačkom jeziku

Kako se gradi futur I u nemačkom jeziku?

Futur I u nemačkom jeziku je složeno vreme kojim govoriš o budućnosti, o nečemu što predstoji i još se nije desilo.  Šta znači- složeno vreme? To znači da se futur I gradi uz pomoćni glagol i još jedan glavni glagol u infinitivu. Podseti se👉 ovde pomoćnih glagola u nemačkom jeziku. Pomoćni glagol koji služi za građenje futura I je werden (postati).

FUTUR I = 1. POMOĆNI GLAGOL WERDEN + 2. GLAVNI GLAGOL U INFINITIVU

  • Ich werde dich besuchen. (Ja ću tebe posetiti.) 

Red reči u rečenici koja stoji u futuru I

U rečenici se oblik pomoćnog glagola werden nalazi na 2. mestu u rečenici i menja se po licima (deklinira). Glavni glagol se nalazi na kraju rečenice i stoji u infinitivu (svom osnovnom, nepromenjenom obliku).

JedninaMnožina
1. ich werde (ja ću)1. wir werden (mi ćemo)
2. du wirst (ti ćeš)2. ihr werdet (vi ćete)
3. er/sie/es wird (on, ona, ono će)3. sie/Sie werden (oni će)
  • Ich werde nach Serbien fahren. (Ja ću za Srbiju putovati.)- Pomoćni glagol werden zauzima 2. mesto u rečenici, konjugovan, tj. u 1. licu jednine – ich werde ; na kraju rečenice nalazi se glavni glagol u infinitivu fahren

Futur I – primeri

Bald fahren wir weg. (Uskoro odlazimo/putujemo.) – Kako izgleda ova rečenica u futuru I? Ovako:

  • Bald werden wir wegfahren. (Uskoro ćemo otići/otputovati.)
  • Morgen habe ich eine Prüfung. (Sutra imam ispit.) = Morgen werde ich eine Prüfung haben. (Sutra ću ispit imati.)
  • Ich stehe um 7 Uhr auf. (Ustajem u 7 sati.) = Ich werde um 7 Uhr aufstehen. (Ja ću u 7 sati ustati.)
  • Bald reise ich nach Griechenland. (Uskoro putujem za Grčku.) = Ich werde bald nach Griechenland fahren. (Ja ću uskoro putovati za Grčku.)
  • Ich rufe dich an. (Pozivam te (telefonom).) = Ich werde dich anrufen. (Ja ću te pozvati.)

Možda te zanimaju i sledeće teme 👇