Nivo A2/Lekcija 22/Pokazni članovi i pokazne zamenice

Nivo A2 / Pokazni članovi i pokazne zamenice

Šta su pokazne zamenice i članovi u nemačkom jeziku?

Pokazne zamenice (npr. diese (ova), jede (svaka)…) naglašavaju u nekoj rečenici određenu osobu ili stvar, tj. naglašavaju njihov značaj u rečenici. Pokazna zamenica se može pojaviti sama u rečenici ili može biti u funkciji člana. Ukoliko je pokazna zamenica u funkciji člana, naziva se pokazni član. Pokazni članovi, isto kao i određeni član, ne mogu stojati sami već uvek uz neku imenicu. Pokazni članovi imaju iste nastavke kao i određeni članovi a isto se i dekliniraju. 

1. Pokazne zamenice der, die, das

Pokazne zamenice der, die, das se koriste da bi se izbeglo ponavljanje. Pogledaj kako se ove pokazne zamenice dekliniraju pa ćeš videti i na primerima kako se koriste. Deklinacija pokaznih zamenica der, die, das u tabeli:

Padež3. lice jednine
muški rod
3. lice jednine
ženski rod
3. lice jednine
srednji rod
3. lice množine
Nominativderdiedasdie
Akuzativdendiedasdie
Dativdemderdemdenen
Genitivdessenderendessenderen/derer

Ove pokazne zamenice se koriste kako bi jače naglasile u rečenici neku osobu ili stvar (za razliku od ličnih zamenica, koje se ne naglašavaju).  I ove „naglašene“ zamenice se često nalaze na prvom mestu u rečenici. Primeri:

  • Wie findest du die Schuhe? – Die finde ich schön. (Kakve su ti cipele. – One su mi lepe.)
  • Ich gebe dem Chef den Brief. (Ja dajem šefu pismo.) →
  • Ich gebe den dem Chef. (Ja dajem njega šefu.) – ukoliko i dalje pričaš o pismu, možeš imenicu „pismo“ zameniti pokaznom zamenicom „den“ kako bi se, kao što sam već gore pomenula, izbeglo ponavljanje
  • Ich gebe ihm den. (Ja daljem njemu njega.)
  • Den gebe ich ihm. (Njega dajem njemu.)

2. Pokazne zamenice diese, jene

Pokazne zamenice diese (ova) i jene (ta) se dekliniraju na sledeći način:

PdežMuški rodŽenski rodSrednji rodMnožina
Nominativdieserdiesedies(es)diese
Akuzativdiesendiesedies(es)diese
Dativdiesemdieserdiesemdiesen
Genitivdiesesdieserdiesesdieser

Primeri:

  • Kennst du diesen Mann? – Diesen kenne ich nicht, aber jenen. (Poznaješ li ovog čoveka? – Ovog ne poznajem, ali (da) tog.)
  • Willst du noch einen Stück Kuchen? – Ja, aber nicht mehr von diesem. (Hoćeš još jedno parče kolača? – Da, ali ne od ovog.)
  • Gefallen dir diese Jacke. – Nein, aber diese gefallen mir. (Sviđa ti se ova jakna? – Ne, ali ova mi se sviđa.)

Možda te zanimaju i sledeće teme 👇