Nivo A2/Lekcija 20/Neodređene zamenice u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Neodređene zamenice u nemačkom jeziku

Koje su to neodređene zamenice u nemačkom jeziku?

Za početak bih samo da ponovim- članovi stoje zajedno uz neku imenicu (der Lehrer), dok zamenice stoje same, tj. bez imenice (er, sie, es…). Neodređene zamenice se odnose na reči koje mogu stojati u rečenici u funkciji (umesto) nekog člana ili kao zamenica za imenicu. One se mogu odnositi samo na osobe, samo na stvari ili i za osobe i stvari. Koje su to neodređene zamenice? 

1. man, jemand, niemand u nemačkom jeziku

Neodređene zamenice man, jemand i niemand koristiš samo u kontekstu sa osobama. Ove zamenice se mogu koristiti samo u jednini, množina za njih ne postoji. Pomenute zamenice se dekliniraju na sledeći način:

Padežmanjemandniemand
Nominativmanjemandniemand
Akuzativeinen(irgend)jemand(en)niemand(en)
Dativeinem(irgend)jemand(em)niemand(em)

Htela bih da skrenem pažnju na razliku između man i (der)Mann > man je bezlična zamenica i piše se malim slovom, dok je Mann imenica muškog roda der Mann (čovek) i piše se velikim slovom! 

 • Darf man hier rauchen? (Sme li čovek ovde pušiti?) – u rečenici se man ne odnosi na nekog konkretnog čoveka, nego na sve uopšteno, da li je tu dozvoljeno pušenje…
 • Hast du jemanden gesehen? (Da li si nekoga video?) – u rečenici se jemand odnosi na neku (ili neke) nepoznate osobe
 • Ich habe niemanden gesehen. ( Ja nisam nikoga video.) – niemand je negacija od jemand

2. etwas, nichts, alles, welch- u nemačkom jeziku

Neodređene zamenice etwas, nichts, alles, welche- koristiš samo u kontekstu sa stvarima. Etwas (nešto) je nepromenljiva bezlična zamenica i može stojati u sva četiri padeža. Nichts (ništa) negira etwas i takođe je nepromenljiva bezlična zamenica. Alles (sve) razlikuj od alle (svi, npr. svi ljudi). Welch– (koji, koja, koje…) se deklinira na sledeći način:

Padežmuški rodženski rodsrednji rodmnožina
Nominativwelcherwelchewelcheswelche
Akuzativwelchenwelchewelcheswelche
 • Willst du etwas essen? (Hoćeš li nešto jesti?)
 • Hörst du etwas? – Nein, ich höre nichts. (Čuješ li nešto? – Ne, ja ne čujem ništa.)
 • Manche Leute wollen alles oder nichts. (Neki ljudi hoće sve ili ništa.)
 • Kaufst du Äpfel? – Ja, ich kaufe welche. (Kupuješ li jabuke? – Da, kupujem neke.)

3. alle, einige, jede, manche

Neodređene zamenice koje se koriste i za osobe i za stvari:

PadežMučki rodŽenski rodSrednji rodMnožina
Nominativalleralleallesalle
Akuzativallenalleallesalle
Dativallemallerallemallen
Genitivallenallerallenaller
 • Ich bin mit allem zufrieden. (Ja sam sa svim zadovoljan.)
 • Ich habe alles aufgegessen. (ja sam sve pojeo.)
PadežMuški rodŽenski rodSrednji rodMnožina
Nominativeinigereinigeeinigeseinige
Akuzativeinigeneinigeeinigeseinige
Dativeinigemeinigereinigemeinigen
Genitiveinigeneinigereinigeneiniger
 • Einige von euch verstehen uns nicht. (Neki od vas nas ne razumeju.)
 • Dazu brauchst du einige Übung. (Ua to ti je potrebno nešto malo vežbanja.)
PadežMuški rodŽenski rodSrednji rodMnožina
Nominativjederjedejedesalle
Akuzativjedenjedejedesalle
Dativjedemjederjedemallen
Genitivjedesjederjedesaller
 • Das kann jeder sagen. (To može svako reći.)
 • Ich bin jeden Tag fleißig. (Ja sam svaki dan vredan.)
PadežMuški rodŽenski rodSrednji rodMnožina
Nominativmanchermanchemanchesmanche
Akuzativmanchenmanchemanchesmanche
Dativmanchemmanchermanchemmanchen
Genitivmanchesmanchermanchesmancher
 • Manche mögen es heiß. (Neki to vole vruće.)
 • Ich verstehe manche Leute nicht. (Ja ne razumem neke ljude.)

Možda te zanimaju neke od sledećih tema