Nivo A2/Lekcija 16/Preterit u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Preterit u nemačkom jeziku

Šta je preterit?

Preterit zajedno sa perfektom gradi vreme koje označava prošlost. Razlika između preterita i perfekta je isključivo u upotrebi. Perfekat se koristi u govoru a preterit pretežno u pisanim tekstovima. Za sve glagole u preteritu važi sledeće: 1. i 3. lice jednine kao i množine se isto konjugiraju.

Kako se gradi preterit slabih (pravilnih) glagola

Preterit slabih (pravilnig) glagola se gradi po sledećoj šemi: GLAGOLSKA OSNOVA + NASTAVAK ZA PRETERIT. U tabeli pogledaj koji su to nastavci i kako to sve izgleda na primerima:

Glagolska osnovaNastavakPrimer
1. ichkaufen– teDamals kaufte ich in Hamburg ein Buch.
2. dukaufen– testDu kauftest gestern eine Hose.
3. er/sie/eskaufen– teDer Junge kaufte viel Obst.
4. wirkaufen– tenWir kauften diese Vase in Dresden.
5. ihrkaufen– tetKauftet ihr mit ihm?
6. sie/Siekaufen– tenSie kauften für meine Party.

Prevod rečenica iz tabele: 1. Tada kupih u Hamburgu jednu knjigu. / 2. Ti si kupio juče pantalone. / 3. Dečko je kupio puno voća. / 4. Mi smo kupili ovu vazu u Drezdenu. / 5. Kupovali ste sa njim? / 6. Oni su kupovali za moju zabavu.

Glagoli kojima se glagolska osnova završava na -t, -d, -chn, -ffn, -gn ,  imaju u preteritu nastavak -et radi lakšeg izgovora: 

  • ich antwortete, wir redeten, er rechnete, ich öffnete, es regnete

Preterit slabih (pravilnih) glagola – primeri

  • Janja kaufte gestern den Wagen. (Janja je kupila juče vozilo.)
  • Ich besuchte Jakov letzte Woche. (Posetio sam Jakova prošle nedelje.)
  • Wir reparierten dieses Fenster am Freitag. (Mi smo popravili ovaj prozor u petak.
  • Sie kündigte den Vertrag. (Ona je raskinula ugovor.)
  • Ihr lerntet am Wochenende starke Verben. (Vi ste učili za vikend jake glagole.)

Kako se gradi preterit jakih (nepravilnih) glagola

Pojedini glagoli kao što su „haben„, „sein“ i „werden“ se veoma često koriste, kako u pisanom (preterit) obliku tako i u govoru (perfekat). Oblik nepravilnih glagola u preteritu se uči napamet, ne postoji „šema“ sa nastavcima kao kod pravilnih glagola. 

InfinitivPreteritich
er; sie; es
duwir
sie; Sie
ihr
seinwarenwarwarstwarenwart
habenhattenhattehattesthattenhattet
werdenwurdenwurdewurdestwurdenwurdet
wissenwusstenwusstewusstestwusstenwusstet
denkendachtendachtedachtestdachtendachtet
gehengingenginggingstgingengingt
fahrenfuhrenfuhrfuhrstfuhrenfuhrt
bringenbrachtenbrachtebrachtestbrachtenbrachtet
lassenließenließließtließenließt

Možda te zanimaju i sledeće teme 👇