Nivo A1 nemačkog jezika

Nivo A1 nemačkog jezika

Šta podrazumeva A1 nivo u nemačkom jeziku?

Nivo A1 je osnovni nivo nemačkog jezika, sam početak koji se smatra bazom za dalje savladavanje jezika. Kada počinješ učenje nemačkog jezika od A1 nivoa nije ti potrebno nikakvo predznanje. Ovaj nivo je najniži, ali izuzetno važan jer pruža temelj za svako dalje učenje. Na samom početku savetujem uložiti napor i stvoriti dobar temelj koji kasnije omogućava lakše usvajanje viših nivoa. 

CEFR (The Commom European Framework of Reference for Languages) je zajednički evropski referentni okvir za jezike, koji definiše ukupno šest nivoa znanja nekog jezika: A1, A2, B1, B2, C1, C2 , gde je A1 najniži a C2 najviši nivo poznavanje jezika. 

Šta možeš da očekuješ posle uspešno završenog A1 nivoa?

Koliko razumem nemački jezik posle savladanog A1 nivoa?

Ako si savladao nemački A1 nivo, moći ćeš da prepoznaš osnovne reči i fraze koje se često koriste u svakodnevnici. Bićeš u stanju da postaviš prosta pitanja koja su vezana za tebi poznatu temu, ali i da odgovoriš na takva pitanja. Moći ćeš da kažeš osnovne stvari o sebi, kao npr. odakle dolaziš, koliko imaš godina, imaš li hobi itd. Znaćeš da opišeš sebe, svoju porodicu, kao i stvari koje često koristiš ili radiš. Komunikacija sa nekim kome je nemački maternji jezik je moguća, pod uslovom da ta osoba koristi reči koje se svakodnevno često koriste, ali i da govori sporije.

Imaćeš najosnovnije znanje nemačkog jezika u svakom smislu. A „u svakom smislu“ podrazumeva razumevanje, konverzaciju i pisanje. Na početku ti nemački neće delovati nimalo zanimljiv 🙂 Ali, ako se odmah na početku potrudiš, videćeš kako će kasnije biti sve lakše i lakše. 

Nemački nivo A1 – spisak svih gramatičkih lekcija

Iz onoga što sam prethodno napisala, jasno je da nivo A1 nudi osnovno poznavanje jezika. Postoji bezbroj izdavača i škola koje imaju svoj sistem po kojem će ti pružiti to bazično znanje. Svi imaju neki svoj princip kreiranja i raspodela lekcija, ali suština je ista- pružiti znanje koje će ti omogućiti da položiš A1 nivo.

Ono što je potrebno da usvojiš posle završenog A1 nivoa sam podelila u 24 lekcije, u kojima ćeš moći uz vežbe da testiraš svoje znanje, da učiš nove reči, vežbaš slušanje i razumevanje onoga što si čuo. Evo i spiska lekcija 🙂

Lekcija 1: Glagol – KonjugacijaLekcija 2: Lične zamenice – Nominativ / Lekcija 3: Osnovne i upitne rečenice / Lekcija 4: Jaki glagoli / Lekcija 5: Određeni i neodređeni član / Lekcija 6: Negacija / Lekcija 7: Obraćanje / Lekcija 8: Rod imenice i složenice / Lekcija 9: Pridevi / Lekcija 10: Razdvojivi i nerazdvojivi glagoli / Lekcija 11: Akuzativ- Članovi i imenice / Lekcija 12: Akuzativ- lične zamenice i negacija / Lekcija 13: Prisvojni članovi / Lekcija 14: Preterit- „haben“ i „sein“ / Lekcija 15: Vremenski prilozi / Lekcija 16: Dativ- Članovi i imenice / Lekcija 17: Dativ- Lične zamenice / Lekcija 18: Imperativ / Lekcija 19: Rečenični članovi / Lekcija 20: Modalni glagoli / Lekcija 21: Predlozi sa dativom / Lekcija 22: Perfekat / Lekcija 23: Veznici / Lekcija 24: Predlozi sa akuzativom


Vežbe za A1 nivo možeš preuzeti besplatno u PDF formatu 👇


Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 💪

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde

Goethe Institut → šta sve treba da savladaš da bi položio A1 nivo na Goethe institutu, materijal za vežbanje kao i primer testa ćeš pronaći 👉 ovde

Telc Deutsch → šta sve treba da savladaš da bi položio A1 nivo na Telc-u, materijal za vežbanje kao i primer testa ćeš pronaći 👉 ovde