Nivo A1/Lekcija 5/Određeni i neodređeni član u nemačkom jeziku

Nivo A1 / Određeni i neodređeni član u nemačkom jeziku

Imenice u nemačkom jeziku imaju uz sebe uvek i jedan člander Apfel. Član je veoma bitan, jer prilikom promene imenice npr. kroz padeže, najčešće sama imenica ostaje nepromenjena a ono što se menja je član: Nominativ = der Apfel (ko? šta? – jabuka); Dativ = dem Apfel (kome? čemu? – jabuci); Akuzativ = den Apfel (koga? šta? – jabuku) ; dok se u našem jeziku menja sama imenica. Tako da je dobro, prilikom učenja novih reči, učiti odmah i odgovarajuči član. IMENICE SE U NEMAČKOM JEZIKU PIŠU VELIKIM SLOVOM!

U nemačkom jeziku postoje dve vrste članova: određeni (bestimmte Artikel) i neodređeni (unbestimmte Artikel).

Određeni član
(Bestimmte Artikel)
Neodređeni član
(Unbestimmte Artikel)
muški rod
(maskulin)
DEREIN
ženski rod
(feminin)
DIEEINE
srednji rod
(neutral)
DASEIN
množina
(Plural)
DIE

Opširnije o članovima i njihovoj upotrebi možeš pronaći 👉 ovde

Određeni član na primerima:

  • Der Student wohnt in Berlin. (Student živi u Berlinu.)
  • Die Reporterin wohnt in Köln. (Reporter živi u Kelnu.)
  • Das Mädchen wohnt in München. (Devojka živi u Minhenu.)
  • Die Studenten lernen Deutsch. (Studenti uče nemački.)

Nove reči možeš učiti uz vokabular. 🏋️‍♂️


Neodređeni član na primerima:

  • ein Baum (drvo) → muški rod → EIN → Was ist das? -Das ist ein Baum. (Šta je to? -To je jedno drvo.)
  • eine Uhr (sat) → ženski rod → EINE
  • ein Buch (knjiga)→ srednji rod → EIN
  • – Bücher (knjige) → množina → BEZ ČLANA → Was ist das? -Das sind Bücher. (Šta je to? -To su knjige.)

Kada se upotrebljava određeni a kada neodređeni član? Kada neku imenicu po prvi put negde spominješ, u tom slučaju koristiš neodređeni član. U daljem toku priče o toj imenici koristiš određeni član. Pogledaj na primeru:

  • Ich sehe einen Baum. (Ja vidim jedno drvo.) – neko drvo, ne znamo ništa o tom drvetu, zato koristimo neodređeni član
  • Der Baum ist groß. (Drvo je veliko.) – sada znamo nešto o tom drvetu, veliko je, zato koristimo određeni član

Slušaj i piši 👩‍🏫

Transkript sa prevodom ✍

jemanden oder sich vorstellen und darauf reagieren (nekoga ili sebe predstaviti i na to reagovati):

Hallo, ich bin Anna. (Halo, ja sam Anna.)
Hallo Anna! Ich bin Angelika. (Halo Anna! Ja sam Angelika.)

Das ist Anna. (Ovo je Anna.)
Freut mich! Mein Name ist Angelika. (Drago mi je! Moje ime je Angelika.)

Guten Tag, mein Name ist Anna Mayer. (Dobar dan, moje ime je Anna Mayer.)
Angenehm. Ich bin Angelika Huber. (Zadovoljstvo. Ja sam Angelika Huber.)

Begrüßung (Pozdrav):

Hallo. (Halo. / Zdravo.) 
Guten Morgen. (Dobro jutro.)
Guten Tag. (Dobar dan.)
Guten Abend. (Dobro veče.)

Wie geht`s? (Kako si?)
Wie geht es dir/euch/Ihnen? (Kako si ti/kako ste vi/kako ste Vi?)
Geht es dir/euch/Ihnen gut? (Da li si ti/vi/Vi dobro?)
Danke! Es geht mir gut/nicht so gut/schlecht. Und (wie geht es) dir? Hvala! Meni je dobro/ne tako dobro/loše. A (kako si) ti?
Es geht. (Ide…)

Verabschiedung: (Pozdravljanje prilikom odlaska/Opraštanje):

Tschüss! (Ćao!)
Auf Wiedersehen! (Doviđenja!)
Gute Nacht (Laku noć)
Bis bald (Do skorog viđenja)
Bis später (Do kasnije/Vidimo se kasnije)
Bis morgen (Do sutra)
Bis heute Abend (Do večeras)


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉  ovde.

Zanima te neka određena oblast iz gramatike nemačkog jezika? 👉 Ovde ćeš pronaći spisak za nivo A1, A2, B1 i B2.

Možda te zanimaju i sledeće teme 👇