Nivo A1/Lekcija 3/Glavna i upitna rečenica

Nivo A1 / Glavna i upitna rečenica

Glavna rečenica (Hauptsatz)

Glavna rečenica je rečenica koja je samostalna i sastoji se najčešće iz subjekta, predikata i objekta.

Glagol u nemačkom ima fiksnu poziciju i zauzima 2. mesto u rečenici: 

 • Ich lerne Deutsch. (Ja učim nemački.)

Može se desiti da se glagol sastoji iz dva dela i u tom slučaju je drugi deo glagola, tj. predikata uvek na kraju rečenice. Ovakve primere u nemačkom jeziku srešćeš u sledeća tri slučaja:

 1. Modalni glagol → Ich will Deutsch lernen
 2. Pomoćni glagol → Ich habe Deutsch gelernt
 3. Razdvojivi glagoli → Ich stehe früh auf

Na 1. mestu ispred glagola stoji uglavnom imenica, mada se tu može naći bilo koji rečenični član. 

Više o vrstama i građenju rečenica u nemačkom jeziku ćeš pronaći 👉 ovde.

Pitanja sa upitnom rečju → W-Fragen

         Anna studiert Medizin. (Ana studira medicinu.)

 • Wer studiert Medizin? – Anna. (Ko studira medicinu? -Anna.)
 • Was studiert Anna? – Medizin. (Šta studira Anna? – Medicinu.)
 • Wie heißt die Studentin? – Anna. (Kako se zove studentkinja? – Anna.)

WER? (KO?) , WAS? (ŠTA?), WIE? (KAKO?) su upitne reči (W-Fragewort) koje se koriste za postavljanje pitanja!


WO? (GDE?), WOHIN (KUDA?), WOHER? (ODAKLE?) su takođe upitne reči (W-Fragewort) uz pomoć kojih se postavlja pitanje. Ovakva pitanja se zovu W-Fragen (W-pitanja) – „w“ jer svaka upitna reč počinje slovom „w“.

 • Wo? – Ich wohne in Berlin. (Gde? – Ja živim u Berlinu.)
 • Wohin? – Ich reise nach Rom. (Kuda? – Ja putujem za Rim.)
 • Woher? – Ich komme aus Rusland. (Odakle? – Ja dolazim iz Rusije.)

Wohin gehst du? = Wo gehst du hin?

Woher kommst du? = Wo kommst du her?


Pitanja bez upitne reči → Ja/Nein-Fragen

Osim pitanja koja se postavljaju uz pomoć upitnih reči, postoje i „ja/nein-Fragen“ (da/ne-pitanja). Kod ovakvih pitanja se glagol nalazi na 1. mestu. Odgovor na ovakvo pitanje će glasiti sa „ja“ (da) ili „nein“ (ne).

 • Arbeitest du in Nürnberg?Ja, ich arbeite in Nürnberg. (Radiš li u Nirnbergu? Da, ja radim u Nirnbergu.)


Slušaj i piši 👩‍🎓

Lične informacije (Persönliche informationen) – poslušaj kako možeš pitati nekoga za lične informacije

👇

Transkript sa prevodom

Wie heißt du? Wie heißt ihr? Wie heißen Sie? (Kako se zoveš? Kako se vi zovete? Kako se Vi zovete?)
Wie ist dein / Ihr Name?; Wie sind eure / Ihre Namen? (Kako je tvoje/Vaše ime?; Kako su vaša/Vaša imena?)
Wie ist dein Vorname? Wie sind eure Vornamen? (Kako je tvoje ime? Kako su vaša imena?)
Wie ist dein / Ihr Nachname / Familienname? (Kako je tvoje/Vaše prezime?)
Wie sind eure / Ihre Nachnamen / Familiennamen? (Kako su vaša/Vaša prezimena?)
Wie ist deine / eure / Ihre Adresse? (Kako je tvoja/vaša/Vaša adresa?)
Wo wohnst du? Wo wohnt ihr? Wo wohnen Sie? (Gde živiš ti? Gde živite vi? Gde živite Vi?)
Wie ist deine / eure / Ihre Hausnummer? (Kako je tvoj/vaš/Vaš kućni broj?)
Wie ist die Postleitzahl von Berlin? (Koji je poštanski broj od Berlina?)
Wie ist deine / eure / Ihre Telefonnummer / Handynummer? (Kako je tvoj/vaš/Vaš broj telefona (mobilnog)?)
Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher kommen Sie? (Odakle dolaziš? Odakle dolazite? Odakle dolazite Vi?)
Wo wohnst du? Wo wohnt ihr? Wo wohnen Sie? (Gde živiš? Gde živite? Gde živite Vi?)
Wohnst du / Wohnt ihr / Wohnen Sie in Berlin? (Živiš li ti/živite li vi/živite li Vi u Berlinu?)
Wie ist ihr Familienstand? (Kako je vaše porodično stanje?)
Bist du / Seid ihr / Sind Sie ledig oder verheiratet? (Da li si ti/ste vi/ste Vi samac (samica) ili oženjen (udata)?)
Hast du / Habt ihr / Haben Sie Geschwister? (Imaš li ti/imate li vi/imate li Vi rođenog brata ili sestru?)
Hast du / Habt ihr / Haben Sie Kinder? (Imaš li ti/imate li vi/imate li Vi dece?)
Wie viele Kinder hast du / habt ihr / haben Sie? Koliko dece imaš ti/imate vi/imate Vi?)
Wie alt sind deine / eure / Ihre Kinder? (Koliko su stara tvoja/vaša/Vaša deca?)
Wie heißen deine / eure / Ihre Kinder? (Kako se zovu tvoja/vaša/Vaša deca?)


Saznaj više o pitanjima u nemačkom jeziku 👉 ovde.

Zanima te neka određena oblast iz gramatike nemačkog jezika? 👉 Ovde ćeš pronaći spisak za nivo A1, A2, B1 i B2.

Uz vokabular uči nove reči 🚀

Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.