Nivo A1/Lekcija 22/Perfekat u nemačkom jeziku

Nivo A1 / Perfekat u nemačkom jeziku

1. Perfekat slabih glagola

Perfekat  =  pomoćni glagol „haben“ ili „sein“  +  particip II

Prezent (sadašnje vreme): Ich kaufe ein Geschenk. (Ja kupujem jedan poklon.)

Perfekat (prošlo vreme): Ich habe ein Geschenk gekauft. (Ja sam jedan poklon kupio.)

Infinitivkaufenarbeitenreisentelefonieren
Particip IIge-kauf-tge-arbeit-etge-reis-ttelefonier-t
PrimerEr hat gekauft.Ich habe gearbeitet.Wir haben gereist.Ihr habt telefoniert.

Šta podrazumeva Particip II sazanaj 👉 ovde. Koji su to slabi glagoli pročitaj 👉 ovde

Perfekat je složeno prošlo vreme i gradi se uz pomoćne glagole „haben“ i „sein“. Više o pomoćnim glagolima, kada se koji upotrebljava, te čeka 👉ovde. Pomoćni glagol u rečenicu zauzima drugo mesto. U rečenici koja je u perfektu, pomoćni glagol nema samostalno nikakvo značenje, samo pomaže da se rečenica u perfektu izgradi. Na kraju rečenice se nalazi Particip II

2. mesto u rečenicikraj rečenice
perfekat =haben particip II
ich habege kauf t
du hast ge kauf t
er/sie/es hatge kauf t
wir habenge kauf t
ihr habtge kauf t
sie/Sie habenge kauf t
Perfekat uz pomoćni glagol „haben“ i particip II kod slabih glagola

2. mesto u rečenicikraj rečenice
perfekat =seinparticip II
ich binge reis t
du bistge reis t
er/sie/es istge reis t
wir sindge reis t
ihr seidge reis t
sie/Sie sindge reis t
Perfekat uz pomoćni glagol „sein“ i particip II kod slabih glagola

Primeri:

 • Er hat in Bonn gewohnt. (On je u Bonu živeo.)
 • Sie hat ihre Brille gesucht. (Ona je njene naočare tražila.)
 • Wir haben einen Flug gebucht. (Mi smo jedan let rezervisali.)
 • Ein Unfall ist gestern passiert. (Jedna nesreća se juče desila.)
 • Ich bin nach Japan gereist. (Ja sam za Japan putovao.)

2. Perfekat jakih glagola

Prezent (sadašnje vreme): Janja spricht mit Jakov. (Janja priča sa Jakovom.)

Perfekat (prošlo vreme): Janja hat mit Jakov gesprochen. (Janja je sa Jakovom pričala.)

Šta se podrazumeva pod jakim glagolima u nemačkom jeziku, kao i listu istih, možeš pronaći 👉 ovde

2. mesto u rečenicikraj rečenice
perfekat =haben particip II
ich habege sproch en
du hast ge sproch en
er/sie/es hatge sproch en
wir habenge sproch en
ihr habtge sproch en
sie/Sie habenge sproch en
Perfekat uz pomoćni glagol „haben“ i particip II kod jakih glagola

2. mesto u rečenicikraj rečenice
perfekat =seinparticip II
ich binge gang en
du bistge gang en
er/sie/es istge gang en
wir sindge gang en
ihr seidge gang en
sie/Sie sindge gang en
Perfekat uz pomoćni glagol „sein“ i particip II kod jakih glagola

Primeri:

 • Ich habe den Kaffee schon getrunken. (Ja sam kafu već pio.)
 • Er hat das Fenster schon geschloßen. (On je prozor već zatvorio.)
 • Wir haben dieses Buch schon gelesen. (Mi smo ovu knjigu već pročitali.)
 • Sie hat den Kuchen schnell gegessen. (Ona je kolač brzo pojela.)
 • Ihr seid früh nach Hause gegangen. (Vi ste rano kući otišli.)

3. Perfekat razdvojivih i nerazdvojivih glagola

slabi glagolijaki glagolimešoviti glagoli
infinitivbesuch-enverlier-enverbrenn-en
particip IIbesuch-tverlor-enverbrann-t
nerazdvojivi glagoli > bez „-ge“

Opširnije o razdvojivim i nerazdvojivim glagolima u nemačkom jeziku ćeš pronaći 👉 ovde.

Primeri:

 • Du hast bestellt. (Ti si naručio.) – bestellen
 • Ich habe meine Jacke verloren. (Ja sam moju jaknu izgubio.) – verlieren
 • Sie hat mich besucht. (Ona je mene posetila.) – besuchen
 • Wir haben alles vergessen. (Mi smo sve zaboravili.) – vergessen
 • Er hat das nicht verstanden. (On to nije razumeo.) – verstehen
 • Ich habe ihn erkannt. (Ja sam njega prepoznala.) – erkennen
slabi glagolijaki glagolimešoviti glagoli
infinitivauf- mach -enan- komm -enmit- bring -en
particip IIauf- ge- mach -tan- ge- komm -enmit- ge- brach -t
razdvojivi glagoli > „-ge“ nakon prefiksa

Primeri:

 • Du hast genug eingekauft. (Ti si dovoljno nakupovao.) – einkaufen
 • Ich habe Petra angerufen. (Ja sam Petru nazvala.) – anrufen
 • Sie ist früh aufgestanden. (Ona je rano ustala.) – aufstehen
 • Wir haben euch alle eingeladen. (Mi smo vas sve pozvali.) – einladen
 • Er har den Kuchen mitgebracht. (On je kolač sa sobom poneo.) – mitbringen

Vežbaj 🏋️‍♂️


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 💪

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde