Nivo A1/Lekcija 20/Modalni glagoli u nemačkom jeziku

Nivo A1 / Modalni glagoli u nemačkom jeziku

Modalni glagoli su: können (moći), dürfen (smeti), müssen (morati), sollen (trebati), wollen (hteti!), möchten (želeti), mögen (sviđati se, značenje kao u engleskom „like“).

Modalni glagoli se u rečenici sreću najčešće sa još jednim glagolom. Taj drugi glagol stoji u infinitivu (svom osnovnom obliku) i na kraju rečenice. Modalni glagol se konjugira i ukazuje na nekoga ili nešto.

  • Peter arbeitet am Samstag. (Peter radi u subotu.) – ono što je rečeno, možeš iskazati i modalnim glagolom:
  • Peter muss am Samstag arbeiten. (Peter mora u subotu da radi.) – „muss“ je modalni glagol, konjugovan (3. lice jednine, od osnovnog oblika „müssen“) a „arbeiten“ je glagol u infinitivu koji stoji na kraju rečenice

Konjugacija modalnih glagola – tabela

könnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen
ichkannmusssolldarfwillmöchtemag
dukannstmusstsollstdarfstwillstmöchtestmagst
er/sie/eskannmusssolldarfwillmöchtemag
wirkönnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen
ihrkönntmüsstsolltdürftwolltmöchtetmögt
sie/Siekönnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen

Primeri:

  • Ich kann sehr gut Tischtennis spielen. (Ja mogu jako dobro stoni tenis da igram.)
  • Du darfst hier bleiben. (Ti smeš ovde ostati.)
  • Wir müssen schnell sein. (Mi moramo brzi biti.)
  • Er soll viel lernen. (On treba puno učiti.)
  • Wollt ihr auch mit uns arbeiten? (Hoćete vi isto sa nama raditi.)
  • Sie möchten mit euch gehen. (Oni bi želeli sa vama ići.)

Saznaj više o modalnim glagolima 👉 ovde

Vežbaj 🏋️‍♂️


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 💪

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde