Nivo A1/Lekcija 19/Rečenični članovi

Nivo A1 / Rečenični članovi

Kako izgledaju struktura i red reči u nemačkoj rečenici? Rečenica se može sastojati iz velikog broja pojedinačnih reči. Te reči ne mogu stojati „kako one hoće i gde one hoće“ 🙂 Red reči funkcioniše po tačno određenim pravilima. Da bi izgradio jednu rečenicu, neophodna su ti minimum dva članasubjekat i predikat (glagol):  

SubjekatPredikat (glagol)
Das Baby (beba)weint. (plače.)

Pored subjekta i predikata, veoma bitan rečenični član je objekat.

SubjekatPredikat (glagol)Objekat
Das Kind (dete)liebt (voli)seine Eltern. (njegove roditelje.)
Das Buch (knjiga)liegt (leži)auf dem Tisch. (na stolu.)
Ich (ja)fahre (vozim)nach Köln. (za Keln.)

Glagol stoji u centru dešavanja jedne rečenice. On ima jasno utvrđenu poziciju – zauzima 2. mesto u rečenici. Ako analiziramo sledeći primer:

  • Die Mutter macht einen Kuchen. (Majka pravi jedan kolač.) 

…vidiš da je glagol bukvalno gledano na 3. mestu. Da glagol zauzima 2. poziciju u rečenici, ne znači automatski i da je glagol druga po redu reč u rečenici. Na primeru 1. mesto zauzima imenica „Mutter“, a uz nju stoji član „die“ koji je uvek verni pratilac nekoj imenici i ukazuje na rod imenice i u kom je padežu data imenica. Tako da su te dve reči „die“ i „Mutter“ zapravo kao jedna, i zauzimaju 1. mesto u ulozi subjekta a na 2. mestu je onda glagol „macht“. 

Analizirajmo još jedan primer:

  • In der Mitte der Straße steht ein kaputtes Auto. (Na sredini ulice stoji jedan pokvareni auto.)

… vidiš da je glagol bukvalnim brojanjem na šestom mestu. Ali, pravilo da je glagol na drugom mestu ovde i dalje važi. Pa kako? Prvo mesto u rečenici zauzima rečenični član (Satzglieder) , koji u našem jeziku označava prilošku odredbu za mesto – gde? – na sredini ulice ; i sve te reči zajedno čine zapravo mesto broj jedan, a 2. mesto zauzima, kao što pravilo nalaže,  glagol („steht“).

U rečenici se može desiti da postoje dva glagola (modalni glagoli, futur…), pa jedan zauzimo 2. mesto a drugi ide na kraj rečenice. Samo informativno sada 🙂 biće o tome reči u svoje vreme. 

Imenica se uvek vrti tu negde oko glagola 🙂 Može biti na prvom , ali i na trećem ili četvrtom mestu. 

Najosnovnije o rečeničnim članovima je rečeno. Postoji veliki broj različitih vrsta rečenica, pa svaka za sebe ima i odgovarajuća pravila za sopstveno građenje. To ćeš isto savladati u narednim lekcijama. Ako želiš odmah nešto o tome da saznaš, klikni 👉 ovde


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 💪

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde