Nivo A1/Lekcija 18/Imperativ u nemačkom jeziku

Nivo A1 / Imperativ u nemačkom jeziku

Imperativ koristiš kada se nekome direktno/lično obraćaš. Imperativ postoji samo za 2. lice jednine „du“ (ti), 2. lice množine „ihr“ (vi) i učtivu formu „Sie“ (Vi). Postoji neformalni i formalni imperativ. 

Neformalni imperativ koristiš kada se obraćaš nekome kome ne persiraš, tj. obraćaš sa „ti“ (du) ili vi („ihr“). Neformalni imperativ gradiš na sledeći način- otkloniš ličnu zamenicu, a kod „ti“ (du) otkloniš još i konjugovani nastavak „-st“. Molim?! 🙂 Evo primera, lakše „zvuči“ :

  • Mach(st du) die Tür zu! = Mach die Tür zu! (Zatvori vrata!)
  • Macht (ihr)die Tür zu! = Macht die Tür zu! (Zatvorite vrata!)

Formalni imperativ koristiš kada nekome persiraš, tj. obraćaš sa „Vi“ (Sie). Formalni imperativ, za razliku od neformalnog, zadržava ličnu zamenicu.

  • Machen Sie bitte die Tür zu. (Zatvorite molim Vas vrata.)

Imperativ – primeri:

  • Fahr mit. (Vozi sa nama.)
  • Schlaf gut. (Lepo/dobro spavaj.)
  • Lauf schneller! (Hodaj brže!)
  • Komm bitte. (Dođi molim te.)

Sledeći glagoli su nepravilni

InfinitivduihrSie
seinSei lieb! (Budi ljubazan!)Seid lieb! (Budite ljubazni!)Seien Sie vorsichtig! (Budite oprezni!)
habenHab keine Angst. (Ne boj se.)Habt Mitleid. (Imajte saosećanje.)Haben Sie keine Angst. (Ne bojte se.)
werdenWerde Mitglied. (Postani član.)Werdet glücklich. (Budite srećni.)Werden Sie reich. (Budite bogati.)

Primeri glagola u imperativu – tabela:

Infinitivdu (ti)ihr (vi)Sie (Vi)
gehen (ići)Geh! (Idi)Geht! (Idite!)Gehen Sie! (Idite Vi!)
kaufen (kupovati)Kauf! (Kupi!)Kauft! (Kupite!)Kaufen Sie! (Kupite Vi!)
arbeiten (raditi)Arbeite! (Radi!)Arbeitet! (Radite!)Arbeiten Sie! (Radite Vi!)
sprechen (pričati)Sprich! (Pričaj!)Sprecht! (Pričajte!)Sprechen Sie! (Pričajte Vi!)
nehmen (uzeti)Nimm! (Uzmi!)Nehmt! (Uzmite!)Nehmen Sie! (Uzmite Vi!)
essen (jesti)Iss! (Jedi!)Esst! (Jedite!)Essen Sie! (Jedite Vi!)

Želiš još nešto da saznaš o imperativu u nemačkom jeziku, možda 👉ovde pronađeš odgovore.

Vežbaj 🏋️‍♂️


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika je tu da ti pruži još informacija vezanih za brojne teme 🚀

Uči nove reči uz vokabular 🏋️‍♂️

Kako glase najčešće upotrebljavane rečenice u svakodnevnici na nemačkom možeš pogledati 👉 ovde