Nivo A1/Lekcija 16/Dativ-članovi i imenice

Nivo A1 / Dativ – članovi i imenice

U nemačkom jeziku postoje četiri padeža – nominativ, genitiv, dativ i akuzativ (4 Fälle=vier Kasus). Dativ odgovara na pitanje KOME? (WEM?) – Ich sage ihm. (Ja kažem njemu.) – Kome? Njemu. 

Određeni član u dativu

U sledećoj tabeli na primerima pogledaj kako izgleda određeni član u dativu.

SubjekatPredikatDativ (Objekat)
Ichhelfedem Bruder.
Duantwortestder Reporterin.
Ergratuliertdem Vater.
Wirdankenden Leuten.

Određeni član po padežima – tabela:

NominativAkuzativDativ
muški rodderdendem
ženski roddiedieder
srednji roddasdasdem
množinadiedieden (-n)

Neodređeni član u dativu

U sledećoj tabeli na primerima pogledaj kako izgleda neodređeni član u dativu.

SubjekatPredikatDativ (Objekat)
Ichhelfeeinem Bruder.
Duantwortesteiner Reporterin.
Ergratulierteinem Vater.
Wirdanken— Leuten.

Neodređeni član po padežima – tabela:

NominativAkuzativDativ
muški rodeineineneinem
ženski rodeineeineeiner
srednji rodeineineinem
množina— (-n)

Primeri:

  • Du hilfst dem Onkel.  (Ti pomažeš ujaku.)
  • Der Student antwortet der Professorin. (Student odgovara profesorici.)
  • Die Musik gefällt dem Mädchen. (Muzika se sviđa devojci.)
  • Er vertraut dem Großvater. (On veruje dedi.)
  • Wir helfen den Leuten. (Mi pomažemo ljudima.) 

Postoje određeni glagoli posle kojih uvek dolazi dativ. Na prethodnim primerima vidiš da su to sledeći glagoli: helfen (pomoći), antworten (odgovoriti), gefallen (svideti), vertrauen (verovati). Poneki glagoli zahtevaju uvek dativ, a ima i onih koji ne mogu baš skroz da se odluče pa nekada zahtevaju dativ a nekada akuzativ. Za sada je sasvim dovoljno, ali ukoliko ipak želiš nešto više o toj temi da saznaš, možeš pogledati 👉 ovde

Vežbaj 👇🏋️‍♂️💪


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Zanima te neka određena oblast iz gramatike nemačkog jezika?👉  Ovde ćeš pronaći spisak za nivoe A1, A2, B1 i B2.

Uz vokabular uči nove reči 🚀👍

Interesantne teme iz svakodnevnice na nemačkom jeziku pogledaj 👉 ovde.