Nivo A1/Lekcija 1/Glagol-Konjugacija u nemačkom jeziku

Nivo A1 / Glagol – Konjugacija u nemačkom jeziku
Lična zamenica
(Personalpronomen)
Nastavak
(Endung)
Jednina (Singular):
ich (ja)schreib -e (pišem)
du (ti)schreib -st (pišeš)
er/sie/es (on/ona/ono)schreib -t (piše)
Množina (Plural):
wir (mi)schreib -en (pišemo)
ihr (vi)schreib -t (pišete)
sie/Sie (oni/Vi)schreib -en (pišu/pišete)

Glagoli u nemačkom jeziku mogu biti pravilni i nepravilni. Na početku učiš pravilne glagole i njihovu konjugaciju. Šta je konjugacija glagola? To je ništa drugo, do promene određenog glagola po licima. Glagoli prilikom konjugacije dobijaju odgovarajuće nastavke u zavisnosti od toga koja je osoba subjekat glagola (kao i u našem jeziku 🙂).

Pravilni glagoli se u nemačkom jeziku završavaju na „-en“. Kada glagolu oduzmeš nastavak „-en“, dobijaš glagolsku osnovu na koju dodaješ nastavke „-e, -st, -t, -en, -t, -en“, kao što je prikazano u tabeli. Više o pravilnim glagolima možeš pročitati  👉 ovde. Pa da nastavimo dalje. Najbolje se uči uz primere: 

  • glagol „gehen“ (ići) → „Du gehst ins Kino.“ (Ti ideš u pozorište.)
  • glagol „kommen“ (doći) → „Jakov (er) kommt aus Bonn.“ (Jakov (on) dolazi iz Bona.)
  • glagol „kaufen“ (kupovati) → „Roki und Olivera (sie) kaufen Eis.“ (Roki i Olivera (oni) kupuju sladoled.)
  • glagol „wohnen“ (živeti) → „Ihr wohnt auch in Bonn.“ (Vi živite isto u Bonu.)
  • glagol „arbeiten“ (raditi) → „Ich arbeite als Biologin.“ (Ja radim kao biolog.)

30 najčešće upotrebljavanih glagola u nemačkom jeziku možeš pogledati  👉  ovde

Za početak bih izdvojila samo jedan nepravilan glagol, a to je glagol „sein“ (biti). Šta znači nepravilan glagol? Nepravilan glagol znači da se njegova konjugacija, tj. promena po licima, mora naučiti napamet – nema nastavaka kao kod pravilnih glagola. 

sein (biti)
Ich (Ja)bin (sam)Student/in. (student.)
Du (Ti)bist (si)Student/in. (student.)
Er/sie/es (On, ona, ono)ist (je)Student/in. (student/studentkinja.)
Wir (Mi)sind (smo)Studenten. (studenti.)
Ihr (Vi)seid (ste)Studenten. (studenti.)
Sie (Oni)sind (su)Studenten. (studenti.)

Nemačku abecedu i pravila u izgovoru kombinacije slova možeš pogledati ovde

Brojeve na nemačkom nauči ovde. 


✔ Proveri svoje znanje uz vežbe 🏋️‍♂️
Slušaj i piši 👩‍🏫

Lične informacije (Persönliche informationen) – poslušaj kako možeš reći osnovne informacije o sebi

👇

Transkript sa prevodom

Ich heiße Anna. (Ja se zovem Anna.)
Ich bin Anna. (Ja sam Anna.)
Mein Vorname ist Anna. (Moje ime je Anna.)
Mein Name ist Anna Schwarz. (Moje ime je Ana Schwarz.)
Mein Nachname / Mein Familienname ist Schwarz. (Moje prezime je Schwarz.)
Ich bin 33 Jahre alt. (Ja sam 33 godine stara, tj. ja imam 33 godine.)
Ich bin am 20.Februar 1992 in Hamburg geboren. (Ja sam 20.-og februara 1992. u Hamburgu rođena.)
Mein Geburtstag ist am 20.Februar. (Moj rođendan je 20.-og februara.)
Mein Geburtstag ist im Februar. (Moj rođendan je u februaru.)
Meine Adresse ist Hauptstraße 16. (Moja adresa je Hauptstraße 16.)
Die Hausnummer ist 16 (Kućni broj je 16.)
Die Postleitzahl (von Bonn) ist 53115. (Poštanski broj (od Bona) je 53115.)
Meine Telefonnummer / Handynummer ist 0123456. (Moj telefonski broj / broj mobilnog je 0123456.)
Ich komme aus Berlin / aus Deutschland. (Ja dolazim iz Berlina / iz Nemačke.)
Ich lebe / wohne in Berlin. (Ja živim u Berlinu.)
Die Stadt / Das Dorf liegt in der Nähe von… (Grad / selo se nalazi u blizini… )
Ich bin ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / verlobt (Ja sam neudata / udata / razvedena / udovica / verena)
Ich habe zwei Geschwister: eine Schwester und einen Bruder. (Imam dvoje rođenih: jednu sestru i jednog brata.)
Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. (Ja nemam rođenog brata ili sestru. Ja sam jedinac.) 
Ich habe keine Kinder. (Ja nemam dece.) 
Ich habe ein Kind / zwei Kinder. (Ja imam jedno dete / dvoje dece.) 
Ich habe eine Tochter / einen Sohn. (Ja imam jednu ćerku / jednog sina.) 


Vežbe za A1 nivo preuzmi besplatno u pdf formatu 👉 ovde.

Gramatika ti daje informacije o brojnim temama vezanih za nivoe A1, A2, B1 i B2. 

Nauči još više reči i proširi svoj 👉 vokabular