Nepravilni glagoli (Unregelmäßige Verben)


Nepravilni glagoli (Unregelmäßige Verben)

Šta su nepravilni glagoli?

U nemačkom jeziku postoji oko 200 nepravilnih glagola. A šta to znači da su nepravilni?

To znači, da se prilikom građenja preterita i perfekta jednog nepravilnog glagola menja samoglasnik/vokal (a, e, i, o, u) u glagolskoj osnovi. Znam! Deluje nejasno, zato odmah objašnjavam na primeru 🙂

Uporedićemo pravilan glagol "machen" (raditi) sa nepravilnim glagolom "essen" (jesti) :

Infinitiv: mach -en

Preterit: mach -te

Particip perfekt: ge – mach -t

Na primeru pravilnog glagola „machen“ vidiš da se samoglasnik ne menja, uvek je „a“. A sada pogledaj kako se samoglasnik kod nepravilnog glagola „essen“ menja:

Infinitiv: ess -en

Preterit:

Particip perfekt: ge – gess -en

Na primeru nepravilnog glagola „essen“ vidiš da samoglasnik „e“ u preteritu prelazi u „a“ a u perfektu u „e“.

Često se samoglasnik kod nepravilnih glagola menja i u prezentu. Ovo se dešava samo u 2. i 3. licu jednine:

e = i

  • sprechen (pričati): „Was sprichst du?“ (Šta pričaš ti?)
  • helfen (pomoći): „Hilfst du ihm beim Lernen?“ (Pomoći ćeš mu kod/prilikom učenja.)

e = ie 

  • lesen (čitati): „Liest du das gerne?“ (Čitaš li ti to rado?)
  • empfehlen (preporučiti): „Empfiehlst du mir bitte ein gutes Cafe.“ (Preporuči mi, molim te, jedan dobar kafić.)

a = ä

  • fahren (voziti): „Fährst du mit uns?“ (Putuješ li sa nama?)
  • schlafen (spavati): „Schläfst du heute Abend hier?“ (Spavaš li večeras ovde?)

au = äu

  • laufen (trčati): „Du läufst so schnell.“ (Ti trčiš tako brzo.)

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku- lista


Vežbe ✔

Vreme je da proveriš svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 💪 klikni ovde

Kako se konjugiraju glagoli u nemačkom jeziku? Kako se određeni glagol menja po vremenima?  Lingolia Deutsch će ti tu pomoći! Upiši infinitiv nekog glagola i dobićeš odmah željeni glagol u svim vremenskim oblicima → klikni ovde.


🚀 Saznaj više o glagolima u nemačkom jeziku: