Neodređene zamenice (Indefinitpronomen)


Neodređene zamenice (Indefinitpronomen)

Šta su neodređene zamenice?

Neodređene zamenice su reči, kao što su "man", "etwas" (nešto), "jemand" (neko), "nichts" (ništa). Dakle, zamenice koje opisuju nešto neodređeno, nepoznato (stvar ili osobu).

Koje su to neodređene zamenice?

"man" je jedna važna neodređena zamenica i često se upotrebljava. Ona u rečenici zamenjuje subjekat, kada je on nepoznat. 
 • „Man darf hier nicht rauchen.“ (Ovde se ne sme pušiti.)- nije navedena konkretna osoba, nego se odnosi na „sve zajedno“ i zbog toga koristiš „man“. 

Razlikuj „der Mann“ (čovek)- to je imenica, piše se velikim slovom i sa dva „n“! „man“ se ne menja po padežima (ne deklinira se)!

 • Ich kann das nicht machen!“ (Ja to ne mogu uraditi.)- ovde je subjekat poznat, „ich“ je osoba koja nešto radi
 • Man kann dans nicht machen.“ (To ne može da se uradi.)- ovde subjekat nije poznat, ne znaš koja osoba“to ne može da uradi“
"man kann" u prevodu znači da je nešto moguće, a "man darf" znači da je nešto dozvoljeno.
 • „Man darf hier kein Alkohol trinken.“ (Ovde nije dozvoljeno piti alkohol.)
 • „Im Sommer trägt man kurze Hose.“ (Na leto se nose kratke pantalone.)
Na sledeće treba obratiti pažnju: glagol posle bezlične zamenice "man" stoji u 3. licu jednine, npr. : "man trinkt" a ne "man trinke".
"jemand" / "niemand" (neko/niko) su bezlične zamenice koje se menjaju po padežima, tj. dekliniraju:
 • „Da spricht jemand.“ (Tu neko priča.)- padež: nominativ (ko? šta?)
 • „Ich habe heute Nacht jemanden gesehen.“ (Ja sam noćas nekoga video.)- padež: akuzativ (koga? šta?)
 • „Dort ist niemand.“ (Tamo nema nikoga.)- padež: nominativ (ko? šta?)
 • „Er hat das niemandem gesagt.“ (On to nikome nije rekao.)- padež: dativ (kome? čemu?)
"etwas" / "nichts" / "alles" (nešto, ništa, sve) se ne dekliniraju, ostaju uvek isti:
 • Alles wird gut.“ (Sve će biti dobro.)                                                                    ALLES = SVE ; ALLE = SVI
 • „Ich will dir etwas sagen.“ (Ja hoću tebi nešto reći.)
 • „Ich kann dir nichts versprechen.“ (Ja ti ne mogu ništa obećati.)

Deklinacija neodređenih zamenica

Deklinacija neodređenih zamenica "man", "jemand", "niemand":
Padež (Kasus)
Nominativ (ko? šta?)
Nominativ (wer? was?)
manjemandniemand
Genitiv (čiji?)
Genitiv (wessen?)
jemandesniemandes
Dativ (kome? čemu?)
Dativ (wem?)
einemjemandemniemandem
Akuzativ (koga? šta?)
Akkusativ (wen? was?)
einenjemandenniemanden

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 💪


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći i druge teme koje te mogu zanimati: