Modalni glagoli (Modal Verben)


Modalni glagoli (Modal Verben)

Šta su modalni glagoli?

DÜRFEN, KÖNNEN, SOLLEN, WOLLEN, MÖCHTEN, MÜSSEN, MÖGEN

Modalni glagoli se skoro uvek upotrebljavaju zajedno sa još jednim glagolom (glavnim glagolom). Glavni glagol tada ide na kraj rečenice (u infinitivu, tj. osnovnom obliku), a modalni glagol se konjugira (menja po vremenima) i tako zauzima drugu ili prvu poziciju. 
Na primeru deluje jednostavnije :) 
SiekannDeutschsprechen.
2. mesto – modalni glagolna kraju rečenice – glavni glagol
u infinitivu
KannsieDeutschsprechen? (postavlja se pitanje)
1. mesto – modalni glagolna kraju rečenice – glavni glagol
u infinitivu
Primeri:
 • KÖNNEN (moći, znati): „Ich kann fliegen!“ (Ja mogu leteti!)
 • DÜRFEN (smeti): „Darf ich dich etwas fragen?“ (Smem li te nešto pitati?) 
 • SOLLEN (trebati): „Wer soll heute kommen?“ (Ko treba danas doći?) 
 • WOLLEN (hteti! hoću!): „Ich will Deutsch lernen!“ (Ja hoću nemački da učim!) – zapovedno, odlučno!
 • MÖCHTEN (hteo bih): „Ich möchte Deutsch lernen.“ (Hteo bih da učim nemački.) – učtivo
 • MÜSSEN (morati): „Er muss das putzen!“ (On mora to očistiti! )
 • MÖGEN se danas retko koristi kao modalni glagol, više se upotrebljava kao glavni glagol: „Ich mag Schokolade.“ (Ja volim čokoladu.) – nema na kraju glagola u infinitivu, „mag“ stoji „sam“.
 • modalni glagoliglagoli u infinitivu na kraju rečenice
Modalni glagoli imaju u 1. i 3. licu jednine uvek isti oblik. U jednini su svi nepravilni. U množini su 100% pravilni! :)
könnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen
ichkannmusssolldarfwillmöchtemag
dukannstmusstsollstdarfstwillstmöchtestmagst
er/sie/eskannmusssolldarfwillmöchtemag
wirkönnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen
ihrkönntmüsstsolltdürftwolltmöchtetmögt
sie/Siekönnenmüssensollendürfenwollenmöchtenmögen

Modalni glagol „können“

KÖNNEN (moći, znati)

Sa modalnim glagolom „können“ kažeš da si u stanju da uradiš, savladaš nešto ili da nešto znaš, umeš:

 • „Ich kann gut Deutsch sprechen.“ (Ja mogu/znam dobro nemački pričati.)
 • „Ich kann Tischtennis spielen.“ (Ja znam stoni tenis igrati.)

Modalni glagol „dürfen“

DÜRFEN (smeti)

„Dürfen“ koristiš da bi izrazio, da je nešto dozvoljeno ili zabranjeno:

 • Darf ich dich etwas fragen?“ (Smem li te nešto pitati?)
 • „Hier darfst du nicht laut sprechen!“ (Ovde ne smeš glasno pričati!)

Modalni glagol „sollen“

SOLLEN (trebati)

Modalni glagol „sollen“ upotrebljavaš kada trebaš da izraziš naređenje ili komandu:

 • „Sie sollen diese Tablette 2 Mal täglich einnehmen.“ (Vi trebate ovu tabletu 2 puta dnevno uzimati.)
 • „Du sollst das nicht tun!“ (Ti to ne trebaš činiti!)

Modalni glagol „wollen“

WOLLEN (hteti!)

Modalni glagol „wollen“ izražava želju:

 • „Ich will mit dir Kaffee trinken.“ (Ja hoću sa tobom kafu piti.)
 • „Wir wollen helfen.“ (Mi hoćemo pomoći.)

„Wollen“ zvuči poprilično oštro u određenim situacijama. Npr., kada naručuješ nešto u restoranu, izražavaš želju, ALI u tom slučaju bi „Ich will etwas bestellen!“ (Ja hoću nešto naručiti!“) zvučalo kao da, posle izgovorene rečenice, udariš šakom o sto 🙂 I zbog toga, u ovakvom slučaju, bolje da koristiš modalni glagol „möchten“.

Modalni glagol „möchten“

MÖCHTEN (hteti, hteo bih)

Modalnim glagolom „möchten“ izražavaš želju ali na učtiv način.

wir möchten = mi bismo hteli / želeli
wir wollen = mi hoćemo!
 • Möchten Sie hier essen?“ (Da li biste hteli/želeli ovde da jedete?)
 • „Ich möchte mit dir Essen gehen.“ (Ja bih hteo/želeo sa tobom  ići jesti.)
U prošlom vremenu se glagol "möchten" izražava kroz glagol "wollen":
 • Hast du Pizza ohne Champignons bestellt?“ – „Nein, ich wollte mit Champignons essen.“ (Da li si pizu bez šampinjona naručio? Ne, ja sam hteo sa šampinjonima jesti.)

Modalni glagol „müssen“

MÜSSEN (morati)

Modalni glagol „müssen“ koristiš za izražavanje nečega što je obavezno ili neophodno:

 • Muss ich das machen?“ (Moram li ja to raditi?)
 • „Alle Kinder müssen spielen.“ (Sva deca se moraju igrati.)
Modalni glagol može stojati u ulozi glavnog glagola, tj. može stojati "sam":
 • „Ich kann das!“ (Ja mogu to!)
 • „Sie möchte Kinder.“ (Ona bi htela/želela decu.)
Ponekad se drugi glagol na kraju rečenice može izostaviti, ukoliko je u kontekstu jasno o čemu se radi:
 • Kann er Deutsch (sprechen)?“ (Zna li on nemački (pričati)?) – pitanje se može postaviti i bez glagola „sprechen“
 • „Ich will einen Kuchen (essen).“ (Ja hoću jedan kolač (jesti).) – ovde želju možeš izraziti i bez glagola „essen“

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 💪 klikni ovde


🚀 Ukoliko želiš da saznaš više o glagolima u nemačkom jeziku, pogledaj sledeće teme: