Konjuktiv 1 u nemačkom jeziku


Šta je konjuktiv I?

Konjuktiv = svet želja i mogućnosti 🙂 Zato se konjuktiv naziva još i Möglichkeitsform (oblik koji izražava mogućnost). Konjuktiv I je tzv. indirektni govor i manje popularniji oblik od Konjuktiva II. Šta to znači? Znači da konjuktiv I koristiš da kažeš šta je neka druga osoba rekla, naglašavaš da samo prenosiš mišljenje nekog drugog:
  • „Meine Schwester sagte, sie habe heute keine Zeit.“

Kada koristiš konjuktiv I?

Konjuktiv I ćeš čuti na radiju, TV-u ili pročitati u novinama. U svakodnevnom govoru se retko koristi. Upotrebljava se u indirektnom govoru, kada govoriš šta je neka druga osoba rekla, npr. tvoja drugarica Janja ti kaže:
  • „Ich bin die schönste Frau der Welt!“ (Ja sam najlepša žena na svetu!)
Kasnije ti prepričavaš svojoj drugarici Anji, šta ti je Janja rekla:
  • „Janja sagte, sie sei die schönste Frau der Welt!“ (ovo je indirektni govor)
Često ćeš čuti u nemačkom govoru sledeće rečenice, koje su u Konjuktivu II:
  • „Gott sei Dank!“ (Hvala Bogu!)
  • „Es lebe der Frieden!“ (Živeo mir!)

Kako se gradi Konjuktiv I?

Konjuktiv I je moguće upotrebiti u sadašnjosti, prošlosti, kao i budućnosti. Međutim, u svakodnevnom govoru se retko koristi i izražava se kroz neke druge vremenske oblike. 

Glagol „sein“ (biti) se najčešće koristi u konjuktivu I. Najčešće korišćeni oblik konjuktiva I stoji u 3. licu jednine „er/sie/es“.

Da formiraš oblik glagola konjuktiva I, potrebno je da ukloniš nastavak njegovih infinitivnih oblika (-n) i obično dodaš lični nastavak (kao prilikom konjugacija glagola u prezentu, izuzev 3. lica jednine „er/sie/es“ – ono je isto kao i 1. lice jednine „ich“):

  • haben → ich habe
  • machen → ich mache
  • sein → ich sei !

„haben“, „sein“ i „werden“ u konjuktivu I

U sledećoj tabeli je prikazana konjugacija glagola "haben", "sein" i "werden" u konjuktivu I.
Liceseinhabenwerden
ichseihabewerde
dusei(e)sthabestwerdest
er/sie/esseihabewerde
wirseienhabenwerden
ihrseiethabetwerdet
sie/Sieseienhabenwerden
Mali savet 🙂 Možeš rečenicu u konjuktivu I graditi sa "dass" rečenicom, npr. "Sie sagte, dass sie Glück habe." Ne zaboravi - kod "dass" rečenica, konjugovani glagol ide na kraj rečenice.

Kako se gradi konjuktiv I u prošlosti i u budućnosti?

2. mesto=konjugovani pomoćni glagolParticip II/Infinitiv na kraju rečenice
pomoćni glagol „haben“
PrezentMein Bruder sagte, erhabekein Geld.
PerfekatMein Bruder sagte, erhabemeine Elternbesucht.
FuturMein Bruder sagte, erwerde meine Elternbesuchen.
pomoćni glagol „sein“
PrezentMein Bruder sagte, erseiglücklich.
PerfekatMein Bruder sagte, erseiin den Urlaubgefahren.
FuturMein Bruder sagte, erwerdein den Urlaubfahren.

Umesto konjuktiva I… ?

Nemaš baš volju da učiš konjuktiv I ? Nije kraj sveta 🙂 Konjuktiv I se retko koristi u svakodnevnom govoru a i može se zameniti drugim vremenom. Evo i kako:

Primer: Janja kaže: „Diese Tasche ist mir zu teuer.“

Imaš dve mogućnosti:

  1. Indikativ → „Janja sagt, dass diese Tasche ihr zu teuer ist.“
  2. Konjuktiv II → „Janja sagt, dass diese Tasche ihr zu teuer wäre.“

Vežbe ✔

Vežbe sa rešenjima ćeš pronaći 👉 ovde


♥ Saznaj više o vremenima u nemačkom jeziku – pogledaj sledeće teme: