Imenički glagoli (Substantivierte Verben)


Imenički glagoli (Substantivierte Verben)

Šta su imenički glagoli?

Od glagola se može "napraviti" imenica i te reči su imenički glagoli.
 • essen (glagol „jesti“) → das Essen (imenica „jelo“)
Pitanje "šta neko radi?" zameniti sa "šta je to?"
 • glagol „einladen“ (pozvati) → imenica „die Einladung“ (pozivnica)
 • glagol „kochen“ (kuvati) → imenica „das Kochen“ (kuvanje)

Kako se grade imenički glagoli?

Imenice se grade od glagola uz pomoć sledećih nastavaka: - ung, - nis, - ion, - e, - er
 • die Kündigung (otkaz) – od glagola „kündigen“ (otkazati)
 • die Erlaubnis (dozvola) – od glagola „erlauben“ (dozvoliti)
 • die Suche (pretraga) – od glagola „suchen“ (pretražiti)
U pojedinim slučajevima se uzme jednostavno glagol u infinitivu i ispred se stavi član "das" :
 • das Treffen (sastanak)
 • das Malen (slikanje)
Treća mogućnost je da se glagolu u infinitivu oduzme nastavak "-en":
 • der Lauf (trka) – od glagola „laufen“ (trkanje)
 • der Schrei (vika, vriska) – od glagola „schreien“ (vikati)
Da sumiramo - imenica nastaje od glagola tako što:
 1. se dodaje odgovarajući član
 2. reč napišeš velikim slovom
 3. dodaš ili oduzmeš određeni nastavak

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 🙂


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći teme koje bi te mogle interesovati: