Gramatika

Gramatika nemačkog jezika - lista

Gramatika nemačkog jezika je teška!? Greška! Ovde ćeš pronaći jednostavna i razumljiva objašnjenja najznačajnijih tema gramatike nemačkog jezika (Nivo A1, A2, B1, B2). Uživaj! :)

Slova i brojevi (Buchstaben und Zahlen)

Članovi i imenice (Artikel und Nomen)

Zamenice (Pronomen)

Glagoli (Verben)

Građenje rečenice i veznici (Satzbau und Konjuktionen)

Pridevi i prilozi (Adjektive und Adverbien)

Predlozi (Präpositionen)

Deklinacija (Deklination)

Vremena (Zeitformen)