Glagoli sa suplementima


Glagoli sa suplementima (Verben mit Ergänzungen)

Konjugovanom glagolu su potrebni suplementi kako bi rečenica dobila gramatički ispravan iskaz. Suplementi su delovi rečenice, koje jedan glagol zahteva, da bi rečenica dobila smisao.
Pojedini glagoli zahtevaju suplemente (npr. imenice) koji moraju stojati u jednom konkretnom padežu:
  • „Ich helfe meiner Schwester.“ (Dativ) a ne „Ich helfe meine Schwester.“ (Akuzativ)

= Ja pomažem mojoj sestri. Kome? = dativ = mojoj sestri 

Ja pomažem moga sestri. Koga? = akuzativ = moga sestri

Suplementi mogu biti pojedine reči, grupe reči ili cela podređena rečenica i veoma su bitni za određivanje padeža.
Suplementi se dele u sledeće grupe:
  1. Nominativ- suplement (=glagol sa nominativom)
  2. Akuzativ- suplement (=glagol sa akuzativom)
  3. Dativ- suplement (=glagol sa dativom)
  4. Genitiv- suplement (=glagol sa genitivom)
  5. Predloški suplementi (=glagol sa predlogom)
Der Mann (nominativ) gibt dem Kind (dativ) jetzt den Ball (akuzativ).  "der Mann", "dem Kind" i "den Ball" su suplementi. Bez njih rečenica nema smisao!

Vežbe ✔

Proveri ovde svoje znanje 💪

Kako se konjugiraju glagoli u nemačkom jeziku? Kako se određeni glagol menja po vremenima?  Lingolia Deutsch će ti tu pomoći! Upiši infinitiv nekog glagola i dobićeš odmah željeni glagol u svim vremenskim oblicima → klikni ovde.


🚀 Želiš da saznaš više o glagolima u nemačkom jeziku? Pogledaj sledeće teme: