Glagoli sa nominativom (Verben mit Nominativ)


Glagoli sa nominativom (Verben mit Nominativ)

Šta su glagoli sa nominativom?

Glagol ne može stajati sam i neophodan mu je subjekat. Subjekat je u tom slučaju tzv. "Nominativergänzung" (nominativ- suplement), tu subjekat uvek stoji u nominativu. Subjekat može biti jedna osoba ili stvar. Svi glagoli imaju uvek po jedan subjekat (neki i dva!) a samim tim uvek "Nominativergänzung".
  • Der Mann geht mit uns spazieren.“ (Čovek ide sa nama da šeta.) – „der Mann“ je subjekat = nominativ
  • Das Haus steht direkt am Strand.“ (Kuća stoji direktno na plaži.) – „das Haus“ je subjekat = nominativ
Glagoli kao što su "sein" (biti), "werden" (postati), "bleiben" (ostati) i "heißen" (zvati se) imaju pored subjekta i jedan drugi po redu nominativ- suplement:
  • Meine Tochter wird eine Ärztin.“ (Moja ćerka će biti lekar.)
  • Er bleibt ein Lehrer.“ (On ostaje nastavnik.)

Vežbe ✔

Proveri ovde svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 💪

Kako se konjugiraju glagoli u nemačkom jeziku? Kako se određeni glagol menja po vremenima?  Lingolia Deutsch će ti tu pomoći! Upiši infinitiv nekog glagola i dobićeš odmah željeni glagol u svim vremenskim oblicima → klikni ovde.


🚀 Želiš da saznaš više o glagolima u nemačkom jeziku? Pogledaj sledeće teme: