Glagoli sa akuzativom (Verben mit Akkusativ)


Glagoli sa akuzativom (Verben mit Akkusativ)

Šta su glagoli sa akuzativom?

"Akkusativ- Ergänzung" (akuzativ- suplement) odgovara objektu. To znači, da glagoli dodatno zahtevaju, pored subjekta, još jednu drugu osobu ili stvar nad kojom se nešto radi (a to je objekat, nad njim se vrši radnja).
  • Der Mann besucht seine Eltern.“ (Čovek posećuje njegove roditelje.) – „seine Eltern“ je akuzativ- suplement (dodatak)- Koga posećuje čovek? Njegove roditelje. Rečenica bez toga nema uopšte smisla. Objekat = akuzativ

Glagoli koji zahtevaju akuzativ

Ovo su neki od glagola koji zahtevaju akuzativ:

besuchen (posetiti), anrufen (nazvati), es gibt (ima/postoji), benutzen (koristiti), erhalten (primiti), essen (jesti), genießen (uživati), haben (imati), fotografieren (fotografisati), hören (slušati), lieben (voleti), kennen (poznavati), lesen (čitati), planen (planirati), sehen (videti), trinken (piti), suchen (tražiti), tragen (nositi), übersetzen (prevesti), vergessen (zaboraviti) itd.

  • „Ich habe (wen? was?) einen Hund.“ (Ja imam (koga? šta?) jednog psa.)
  • „Er trinkt (wen? was?) die Orangensaft.“ (On pije (koga? šta?) sok od narandže.)
  • Ich genieße (wen? was?) die Sonne.“ (Ja uživam u suncu.)

Vežbe ✔

Želiš da proveriš svoje znanje? Ovde te očekuju interaktivne vežbe sa rešenjima 💪


🚀 Želiš da saznaš više o glagolima u nemačkom jeziku? Pogledaj sledeće teme: