Genitiv u nemačkom jeziku (Der Genitiv)


Genitiv u nemačkom jeziku (Der Genitiv)

Genitiv

Genitiv je drugi padež u nemačkom jeziku i kazuje kome nešto pripada.

Genitiv odgovara na pitanje: wessen? (čiji?).

 • „Der Ball des Kindes.“ (Detetova lopta./Lopta od deteta.) – u nominativu je „das Kind“. Ovde je imenica u genitivu, zbog toga „des“. Čija je lopta? Detetova.
Genitiv lako možeš prepoznati i po tome što imenice muškog i srednjeg roda dobijaju dodatni nastavak "-s" / "-es".

Deklinacija članova, prideva i imenica u genitivu

određeni član
(bestimmte Artikel)
neodređeni član; kein; prisvojna zamenica
(unbestimmte Artikel; kein; Possessivpronomen)
bez člana
(kein Artikel)
muški rod
(Männlich)
des netten Manneseines netten Mannesnetten Mannes
ženski rod
(Weiblich)
der netten Muttereiner netten Mutternetter Mutter
srednji rod
(Neutrum)
des netten Kindeseines netten Kindesnetten Kindes
množina
(Plural)
der netten Elterndeiner netten Elternnetter Eltern
 • „Er verletzte sich während des Spiels.“ (On se povredio tokom igre.)
 • „Der Hund des Nachbarn.“ (Komšijin pas.)
 • „Das Ende des Sommers.“ (Kraj leta.)
 • „Das Auto meines Bruders.“ (Auto moga brata.)
 • „Das Zimmer des Kindes.“ (Dečija soba.)
Kao što se ranije napomenulo, imenice muškog i srednjeg roda dobijaju nastavak "-s" / "-es".
 • das Kind (dete) – des Kindes (detetovo)
Ukoliko se imenica završava na s, ß, x, z, onda dobija nastavak "-es".

der Platz – des Platzes

lične zamenice
(Personalpronomen)
lične zamenice
(Personalpronomen)
prisvojna zamenica: genitiv
(Possessivpronomen: Genitiv)
Nominativ
(Nominativ)
Genitiv
(Genitiv)
ženski rod+množina
(weiblich+Plural)
srednji+muški rod
(neutrum+maskulin)
ich (ja)meinermeiner meines
du (ti)deinerdeiner deines
er (on)seinerseinerseines
sie (ona)ihrerihrerihres
es (ono)seinerseiner seines
wir (mi)unserunserer unseres
ihr (vi)euereurer eures
sie (oni)ihrerihrer ihres
Dobra vest je, da se genitiv u nemačkom jeziku retko koristi.

Umesto genitiva može i …

Ne želiš da upotrebiš genitiv, ali ipak želiš da iskažeš pripadnost? 
Nikakav problem! Pripadnost se može izraziti, tako što upotrebiš predlog "von" (od) + dativ:
 • „Der Ball von einem Kind.“ (Lopta od jednog deteta.)
Kako još možeš da iskažeš pripadnost?
 • Markos Ball.“ (Markova lopta.) – ime/lična imenica (Marko) stoji ovde pre objekta (lopta) i dobija nastavak „-s“
Ukoliko se imenica završava na "s", "ß", "x", "z" , ne dodaje se dodatno "s", nego apostrof
 • Hans‚ Ball.“ (Hansova lopta.)

Glagoli koji zahtevaju genitiv

gedanken (sećati/misliti), anklagen (optužiti), verdächtigen (osumnjičiti), sich schämen (sramiti se), sich bedienen (poslužiti se)

 • „Sie schämt sich (wessen?) ihrer Aussage.“ (Ona se srami (čijih?) njenih izgovora.)
Glagoli sa genitivom + nominativom
 • „Wir gedanken der Toten.“ (Sećamo se umrlih.) = „Wir erinnern uns an die Toten.“
 • „Wir bedürfen der Hilfe.“ (Mi trebamo pomoć.) = „Wir brauchen die Hilfe.“
Glagoli sa genitivom + nominativom + akuzativom
 • „Ich erinnere mich der alten Zeiten.“ (Prisećam se starih vremena.) = „Icherinnere mich an die alten Zeiten.“
 • „Ich schäme mich meiner schlechten Aussprache.“ (Sramim se svojih loših izgovora.) = „Ich schäme mich für meine schlechte Aussprache.“

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje 👉 ovde


🚀 Želiš da saznaš više o padežima u nemačkom jeziku? Sledeće teme bi te mogle interesovati: