Deklinacija prideva (Deklination der Adjektive)


Deklinacija prideva (Deklination der Adjektive)

Šta je deklinacija?

Pridevi dobijaju različite nastavke, u zavisnosti od roda, broja i padeža imenice ispred koje jedan pridev stoji -eto to je deklinacija :)
Pridev se jednostavno nastavkom prilagodi imenici:
 • Der nette Mann sitzt am Tisch.“ (Ljubazan čovek sedi za stolom.)
 • „Ich spreche mit der netten Frau.“ (Ja pričam sa ljubaznom ženom.)
O tome, koji nastavak dobija pridev, odlučuje član (der, die, das)- jer (znam da znaš, ali čisto da podsetim) je član taj koji kazuje rod, broj i padež imenice.

Deklinacija prideva posle određenog člana

Kada ispred prideva stoji jedan određeni član (der, die, das), onda taj određeni član preuzima sav posao: on određuje rod, broj kao i padež. Tu se pridev ne mora mučiti, već dobija skoro uvek nastavak „-en“. Postoji samo pet slučajeva, u kojima je nastavak „-e“.

derdiedasPlural
Nominativder alte Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen
Genitivdes alten Mannesder netten Fraudes kleinen Kindesder schönen Menschen
Dativdem alten Mannder netten Fraudem kleinen Kindden schönen Menschen
Akuzativden alten Manndie nette Fraudas kleine Kinddie schönen Menschen
Primeri:
 • „Jakov spielt mit dem kleinen Hund.“ (Jakov se igra sa malim psom.)- pridev „klein“ dobija nastavak „-en“
 • Der kleine Jakov trinkt Orangensaft.“ (Mali Jakov pije sok od narandže.)- pridev „klein“ dobija nastavak „-e“
Iste nastavke koji pridev dobija iza određenog člana, pridev takođe dobija i iza sledećih reči: "diese" (ova), "welche" (koja), "jede" (svaka), "solche" (takva) i "alle" (svi)! 
 • Dieser große Mann trinkt einen Kaffee.“ (Ovaj veliki čovek pije kafu.)
 • „Siehest du jedes kleine Kind?“ (Vidiš li svako malo dete?)

Deklinacija prideva posle neodređenog člana

Neodređeni članovi su „ein“ i „eine“, i u ponekim slučajevima iz „ein“ ili „eine“ ne saznaješ odmah o kom se rodu imenica nalazi (da li je muškog (ein), ženskog (eine) ili srednjeg (ein) roda). 

 • „Das ist ein schönes Kind.“ (To je jedno lepo dete.) – „das Kind“ (dete) je srednjeg roda, ali samo iz „ein“ nije dovoljno jasno koji je rod u pitanju, jer „ein“ može značiti i muški rod (der). Tako pridev dopunjuje ovu informaciju sa nastavkom „es“
 • „Das ist ein schöner Hund.“ (To je jedan lep pas.) – „der Hund“ (pas) je muškog roda, ali samo iz „ein“ nije dovoljno jasno koji je rod u pitanju, jer „ein“ može značiti i srednji rod (das). Tako pridev dopunjuje ovu informaciju sa nastavkom „er“
Što se tiče ostalih nastavaka, ponovo se svuda dodaje "-en". Množine bez! :)
eineineeinPlural
Nominativein alter Manneine nette Frauein kleines Kind
Genitiveines alten Manneseiner netten Fraueines kleinen Kindes
Dativeinem alten Manneiner netten Fraueinem kleinen Kind
Akuzativeinen alten Manneine nette Frauein kleines Kind
Primeri:
 • Ein kleiner Hund spielt in dem Park.“ (Jedan mali pas se igra u parku.) – „der Hund“ (muški rod), samo iz „ein“ rod nije dovoljno jasan i pridev dopunjuje informaciju sa „-er“
 • „Ich lese ein interessantes Buch.“ (Ja čitam jednu interesantnu knjigu.) – „das Buch“ (srednji rod), samo iz „ein“ rod nije dovoljno jasan i pridev dopunjuje informaciju sa „-es“

Deklinacija prideva iza negacije „kein“ i prisvojnog člana

Nakon prisvojnog člana (mein, dein, unser itd.) i iza negacije „kein“ u jednini pridevi imaju iste nastavke kao i posle neodređenog člana. Ein, kein, mein- rimuje se 🙂 U množini pridevi imaju iste nastavke kao i iza određenog člana.  

 • Mein kleines Kind ist in der Kita.“ – pridev ima nastavak, kao iza neodređenog člana“ein“, jer „das Kind“ (dete) je jednina
 • Meine kleinen Kinder sind in der Kita.“ – pridev ima nastavak, kao izaodređenog člana „die“, jer „die Kinder“ (deca) je množina

Deklinacija prideva bez člana

derdiedasPlural
Nominativalter Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen
Genitivalten Mannesnetter Fraukleinen Kindesschöner Menschen
Dativaltem Mannnetter Fraukleinem Kindschönen Menschen
Akuzativalten Mannnette Fraukleines Kindschöne Menschen

Da li se pridev uvek deklinira?

Ukoliko pridev stoji ispred imenice, deklinira se:

 • „Die junge Frau lernt Deutsch.“ (Mlada žena uči nemački.)- pridev „jung“ (mlad) stoji ispred imenice „Frau“ = pridev se deklinira i dobija nastavak „-e“

Ukoliko pridev stoji posle imenice, ne deklinira se:

 • „Die Frau ist jung.“ (Žena je mlada.)- pridev „jung“ stoji posle imenice „Frau“ = pridev se ne deklinira

Vežbe ✔

Želiš da proveriš svoje znanje? Interaktivne vežbe sa rešenjima ćeš pronaći ovde


🚀 Želiš da naučiš još nešto o pridevima u nemačkom jeziku? Možda će te sledeće teme interesovati: