Članovi u nemačkom jeziku (Deutsche Artikel)


Članovi u nemačkom jeziku (Deutsche Artikel)

Član (der Artikel)

Imenice u nemačkom jeziku imaju najčešće jednog prijatelja sa strane, a to je- član (der Artikel). Ovaj prijatelj je veoma važan. Zašto?

Imenice imaju rod (Genus), stoje u jednom određenom padežu (Fall/Kasus) i imaju određeni broj (Numerus), tj. ili su u jednini (Singular) ili u množini (Plural).

Sve imenice se pišu VELIKIM SLOVOM!

Član u nemačkom jeziku daje informaciju o imenici. Važno je, imenice na nemačkom jeziku učiti uvek odmah sa odgovarajućim članom.

U nemačkom jeziku postoje sledeći članovi (uz nastavke imenica, pomoću kojih prepoznaješ član) :

DER: – smus, – ig, – ling, – or

DIE: – ung, – schaft, – keit, – tät, – ik, – heit, – ion, – ei

DAS: – shen, – um, – ma, – ment, – tum

Kada koristiš određeni a kada neodređeni član?

Neodređeni član koristiš kada prvi put o nečemu govoriš:
  • „Mein Freund hat einen Hund.“ (Moj prijatelj ima jednog psa.) – trenutno saznaješ da moj prijatelj ima jednog psa, prvi put se spominje pas (imenica).
Određeni član možeš upotrebiti u daljem toku, jer već znamo o čemu/kome se priča:
  • „Der Hund heißt Astor.“ (Pas se zove Astor.)
Kada se još upotrebljava određeni član?
  • kada pričaš o nečemu konkretnom
  • pre imenica, koje se smatraju jedinstvenim na svetu (npr. die Sonne (sunce))
  • pre imena reka, planina i mora (npr. die Donau (Dunav))
  • pre imena nekih zemalja (npr. die USA, die Türkei, die Ukraine, der Irak, der Iran, das Kosovo)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Određeni član
(bestimmter Artikel)
derdiedasdie
Neodređeni član
(unbestimmter Artikel)
eineineein

Deklinacija određenog člana

Padež
(Kasus)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Nominativ
(Nominativ)
der Vater
(otac)
die Mutter
(majka)
das Kind
(dete)
die Sterne
(zvezde)
Genitiv
(Genitiv)
des Vaters
(očevo)
der Mutter
(majčino)
des Kindes
(detetovo)
der Sterne
(zvezdine)
Dativ
(Dativ)
dem Vater
(ocu)
der Mutter
(majci)
dem Kind
(detetu)
den Sternen
(zvezdama)
Akuzativ
(Akkusativ)
den Vater
(oca)
die Mutter
(majku)
das Kind
(dete)
die Sterne
(zvezde)

*deklinacija=promena po padežima

Kada se još upotrebljava neodređeni član?
  • kada pričaš o nečemu neodređenom/nekonkretnom: „Das ist ein Hund.“ (Ovo je jedan pas.) – postoji puno pasa i ovaj je jedan od njih
  • pre izraza „es gibt“: „In meinem Hof gibt es ein Baum.“ (U mom dvorištu postoji jedno drvo.)

Deklinacija neodređenog člana

Padež
(Kasus)
Muški rod
(Maskulin)
Ženski rod
(Feminin)
Srednji rod
(Neutrum)
Množina
(Plural)
Nominativ
(Nominativ)
ein Vater
eine Mutter
ein Kind
Sterne
Genitiv
(Genitiv)
eines Vaters
einer Mutter
eines Kindes
– Sterne
Dativ
(Dativ)
einem Vater
einer Mutter
einem Kind
Sternen
Akuzativ
(Akkusativ)
einen Vater
eine Mutter
ein Kind
– Sterne

Kako najbolje da vežbaš članove?

Postoji veliki broj aplikacija koje možeš besplatno da preuzmeš sa interneta na svoj mobilni telefon ili računar. 

Još jedna veoma efikasna metoda za učenje članova je sa bojama. Ovaj metod je „altmodisch“ 🙂 ,tj. staromodan u poređenju sa aplikacijama. Prosto – kada učiš imenicu, učiš je odmah i sa odgovarajućim članom, jel` da? 🙂  Tada ćeš članove pisati nekom bojom, npr. „der“ plavom, „die“ crvenom i „das“ zelenom. 

DUDEN je internet stranica koja pruža bezbroj mogućnosti za učenje nemačkog jezika. Ja je najčešće koristim kada nisam sigurna, ili ne znam, kog je roda neka imenica, odnosno koji član treba da upotrebim. U Google pretraživač ukucam imenicu i samo „duden“ pored (npr. Baum Duden) . A možeš otići i direkto na sajt👉 klikni ovde.


Vežbe

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 🙂


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći i druge teme koje te mogu zanimati: