Nivo A1/Lekcija 24/Predlozi sa akuzativom

Sledeći predlozi traže akuzativ: bis durch für gegen ohne um predlog značenje primer bis vreme; mesto bis nächste Woche; bis Dresden durch mesto; razlog durch die Stadt; durch einen Unfall für cilj; vreme für die Mutter; für eine Woche gegen mesto; mišljenje gegen den Baum; gegen den Plan ohne način (bez nečega) ohne Schirm, ohne … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 23/Veznici u glavnoj rečenici

Veznici imaju ulogu da povezuju reči, grupe reči, rečenične članove ili cele rečenice.  UND nabrajanje 2. rečenica sa subjektom>(moguć zarez) ODER alternativa 2. rečenica sa subjektom>(moguć zarez) ABER suprotna rečenica 2. HS>suprotna rečenica od 1. HS ABER ograničavanje 2. HS>ograničavanje od 1. HS SONDERN ispravka 2. HS koriguje negativnu 1. HS DENN obrazloženje 2. HS … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 22/Perfekat u nemačkom jeziku

1. Perfekat slabih glagola Perfekat  =  pomoćni glagol „haben“ ili „sein“  +  particip II Prezent (sadašnje vreme): Ich kaufe ein Geschenk. (Ja kupujem jedan poklon.) Perfekat (prošlo vreme): Ich habe ein Geschenk gekauft. (Ja sam jedan poklon kupio.) Infinitiv → kaufen arbeiten reisen telefonieren Particip II → ge-kauf-t ge-arbeit-et ge-reis-t telefonier-t Primer → Er hat … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 21/Predlozi sa dativom

Sledeći predlozi traže dativ: ab aus bei mit nach seit von zu predlog značenje primer ab mesto, vreme ab dem 1. Mai aus mesto, materijali aus der Schule; aus Glas bei mesto, vreme bei meinen Eltern mit način, sa kim, sa čim… mit dem Auto; mit dir nach vreme, mesto nach dem Konzert; nach Italien … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 20/Modalni glagoli u nemačkom jeziku

Modalni glagoli su: können (moći), dürfen (smeti), müssen (morati), sollen (trebati), wollen (hteti!), möchten (želeti), mögen (sviđati se, značenje kao u engleskom „like“). Modalni glagoli se u rečenici sreću najčešće sa još jednim glagolom. Taj drugi glagol stoji u infinitivu (svom osnovnom obliku) i na kraju rečenice. Modalni glagol se konjugira i ukazuje na nekoga … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 19/Rečenični članovi

Kako izgledaju struktura i red reči u nemačkoj rečenici? Rečenica se može sastojati iz velikog broja pojedinačnih reči. Te reči ne mogu stojati „kako one hoće i gde one hoće“ 🙂 Red reči funkcioniše po tačno određenim pravilima. Da bi izgradio jednu rečenicu, neophodna su ti minimum dva člana – subjekat i predikat (glagol):   … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 18/Imperativ u nemačkom jeziku

Imperativ koristiš kada se nekome direktno/lično obraćaš. Imperativ postoji samo za 2. lice jednine „du“ (ti), 2. lice množine „ihr“ (vi) i učtivu formu „Sie“ (Vi). Postoji neformalni i formalni imperativ.  Neformalni imperativ koristiš kada se obraćaš nekome kome ne persiraš, tj. obraćaš sa „ti“ (du) ili vi („ihr“). Neformalni imperativ gradiš na sledeći način- … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 17/Dativ-lične zamenice

Dativ je (znam da znaš, samo da podsetim 🙂) jedan od četiri padeža u nemačkom jeziku i odgovara na pitanje WEM? (KOME?). Kako izgledaju lične zamenice u dativu, pogledaj na primerima koji slede… Hilfst du mir? – Ja, natürlich helfe ich dir. (Pomoći ćeš mi? – Da, naravno da ću ti pomoći.) Dieses Buch gehört … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 16/Dativ-članovi i imenice

U nemačkom jeziku postoje četiri padeža – nominativ, genitiv, dativ i akuzativ (4 Fälle=vier Kasus). Dativ odgovara na pitanje KOME? (WEM?) – Ich sage ihm. (Ja kažem njemu.) – Kome? Njemu.  Određeni član u dativu U sledećoj tabeli na primerima pogledaj kako izgleda određeni član u dativu. Subjekat Predikat Dativ (Objekat) Ich helfe dem Bruder. Du … Weiterlesen

Nivo A1/Lekcija 15/Vremenski prilozi u nemačkom jeziku

Vremenski prilozi (Zeit- ili Temporaladverbien) daju informaciju o vremenu, o tome koliko dugo nešto traje, koliko se često dešava, odnosno ponavlja i tome slično. Ukoliko postaviš pitanja (W-Fragen), kao npr. kada? (wann?), koliko dugo? (wie lange?), dobijaš odgovor koji je zapravo vremenski prilog – sutra (morgen), od preključe (seit vorgestern)… Evo kako to izgleda na … Weiterlesen