Brojevi u nemačkom jeziku (Deutsche Zahlen)


Brojevi u nemačkom jeziku (Deutsche Zahlen)

Brojevi u nemačkom (Deutsche Zahlen)

Brojevi (Zahlen)Građenje (Bildung)
0 – 12 0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf, 12 zwölfnauči napamet (lerne auswendig)
13 – 19 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn 3 do 9 + „-zehn
20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90
20 zwanzig, 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig 3 do 9 + „-zig
22, 31, 42, 55 22 zweiundzwanzig, 31 einunddreißig, 42 zweiundvierzig, 55 fünfundfünfzig jedinica + „und“ + desetica
100, 200, 300100 einhundert, 200 zweihundert, 300 dreihundert jedinica + „-hundert
121, 231121 einhunderteinundzwanzig, 231 zweihunderteinunddreißig jedinica + „-hundert“ + desetica
1000, 60001000 eintausend, 6000 sechstausend jedinica + „-tausend
6121sechstausendeinhunderteinundzwanzig hiljada + stotina + desetica
100 000einhunderttausend
1 000 000eine Million
1 000 000 000eine Milliarde
Dvocifreni brojevi u nemačkom jeziku se čitaju unazad. Na kasi, prilikom plaćanja, u početku kolačiš oči, ćuljiš uši i okrećeš brojeve u glavi ali i to dođe vremenom na svoje :) Das kommt mit der Zeit! :)

Brojevi od 13 do 19 (Zahlen von 13 bis 19)

Od 13 je građenje brojeva uglavnom pravilno. Uzmeš broj od 3 do 9 i dodaš "-zehn".
 • 13 dreizehn
 • 14 vierzehn
 • 15 fünfzehn
 • 16 sechzehn
 • 17 siebzehn
 • 18 achtzehn
 • 19 neunzehn
Obrati pažnju, u broju 16, kod broja 6 otpada nastavak "s" (sechszehn), a u broju 17, kod broja 7 otpada nastavak "en" (siebenzehn).

Pune desetice (Die Vollen Zehner)

Pune desetice se grade najčešće od jedinice + "-zig". Izuzeci su 10, 20, 30 i 70.
 • 10 zehn
 • 20 zwanzig
 • 30 dreißig
 • 40 vierzig
 • 50 fünfzig
 • 60 sechzig
 • 70 siebzig
 • 80 achtzig
 • 90 neunzig
 • 100 einhundert

Građenje svih brojeva od 21 do 99 (Bildung alle Zahlen von 21 bis 99)

(1) ein –                         und

(2) zwei –                                                     – zwanzig (20)

(3) drei –                                                      – dreißig (30)

(4) vier –                                                      – vierzig (40)

(5) fünf –                                                      – fünfzig (50)

(6) sechs –                                                    – sechzig (60)

(7) sieben –                                                  – siebzig (70)

(8) acht –                                                      – achtzig (80)

(9) neun –                                                     – neunzig (90)               

Brojevi se u nemačkom jeziku pišu zajedno i malim slovima. Broj se piše velikim slovom, kada ga koristimo kao imenicu. Na primer: "Du bist eine Null." (Ti si jedna nula.).

Nemački brojevi u praksi (Deutsche Zahlen in der Praxis)

Godina se piše tako što se podeli u dva dela: koliko stotina + koliko desetica.

1999     neunzehnhundertneunundneunzig

1600     sechzehnhundert

Posle godine 2000:

2009     zweitausendneun

2019     zweitausendneunzehn

 

Vreme na nemačkom možeš reći na dva načina:

Oficijalni način (24h) se čuje na aerodromu, železničkoj stanici i radiju i to po sledećoj šemi: Stunden (sati) - Uhr - Minuten (minuti):
 • 18:57 achtzehn Uhr siebenundfünfzig
 • 10:10 zehn Uhr zehn
 • 17:05 siebzehn Uhr fünf
Neoficijalni način se upotrebljava u svakodnevnici. Ovde se upotrebljava dvanaestočasovni sistem. Često se, uz vreme, govori i doba dana kako bi se izbegle nesuglasice (morgens (ujutru), vormittags (prepodne), nachmittags (poslepodne), abends (uveče), nachts (noću)):
 • 19:30 halb acht (abends) (pola osam) (noću) halb neunzehn
 • 20:45 Viertel vor neun (abends) 
Vreme se u prvih 30 minuta sata, npr. između 15:00 i 15:30, kazuje na sledeći način:

Es ist + (Minuten) + nach + (Stunde)

Na primer:

 • 11:15 Es ist fünfzehn nach elf.
 • 17:10 Es ist zehn nach fünfzehn.
Ukoliko želiš da kažeš koliko ima sati u narednih 30 minuta sata, npr. između 15:30 i 16:00, koristiš sledeću šemu:

Es ist + (Minuten) + vor + (Stunde)

 • 11:45 Es ist viertel vor zwölf. 
 • 17:55 Es ist fünf vor sechs. 
Svako vreme "u pola" ("um halb") kažeš ovako:
 • 13:30 Es ist halb zwei.
 • 12:30 Es ist halb eins.
Četvrt` sata (Viertelstunden):
 • 14:15 Es ist viertel nach zwei.
 • 16:15 Es ist viertel nach vier.

Na primer, 18:45 možeš kazati na dva načina:

 • 18:45 Es ist drei viertel sieben.
 • 20:45 Es ist drei viertel neun.
ili, možeš reći "viertel vor":
 • 18:45 Es ist viertel vor sieben.
 • 20:45 Es ist viertel vor neun.

Redni brojevi (Ordnungszahlen)

Redni brojevi se, po pravilu, upotrebljavaju sa jednim određenim članom (der, die, das).

1. do 19.

Kod brojeva od 1. do 19. -og u jednini se dodaje nastavak "-te" na osnovni broj.

eins               der erste Februar

zwei              der zweite Februar          

drei               der dritte Februar

vier               der vierte Februar

fünf               der fünfte Februar

sechs            der sechste Februar

sieben          der siebte Februar

acht              der achte Februar

neun             der neunte Februar

zehn             der zehnte Februar

elf                 der elfte Februar

zwölf             der zwölfte Februar

dreizehn        der dreizehnte Februar

vierzehn         der vierzehnte Februar

Od 20.

Od 20 su oblici pravilni. Dodaš nastavak "-ste" na osnovni broj.
od 20Osnovni broj (Grundzahl)Redni broj (Ordnungszahl)Primer (Beispiel)
20zwanzigzwanzigsteDie zwanzigste Etage. (Dvadeseti sprat.)
21einundzwanzigeinundzwanzigste Die einundzwanzigste Etage.
23dreiundzwanzigdreiundzwanzigsteDer dreiundzwanzigste Stock.
30dreißig dreißigsteDer dreißigste Stock.
 • „Heute ist der siebzehnte  Januar.“ (Danas je sedamnaesti januar.) ili „Heute ist der siebzehnte Erste.“ (Danas je sedamnaesti prvi.)
 • „Heute ist der siebzehnte Mai.“ (Danas je sedamnaesti maj.) ili „Am siebzehnten Mai fahre ich nach Berlin.“ (Sedamnaestog maja putujem za Berlin.)
 • „Vom siebzehnten bis zum zwanzigsten Mai habe ich Urlaub.“ (Od sedamnaestog do dvadesetog maja imam godišnji.)

Vežbe ✔

Proveri svoje znanje uz interaktivne vežbe sa rešenjima 🙂 Mali podsetnik – slova se u nemačkom jeziku pišu spojeno i malim slovom!


🚀 Želiš dalje da učiš? Ovde ćeš pronaći i druge teme koje te mogu zanimati: