Nivo A2/Lekcija 24/Negacija rečenice sa „nicht“ u nemačkom jeziku

Negacija sa nicht u nemačkom jeziku Negirati celu rečenicu, glagol ili imenicu u nemačkom jeziku, između ostalog, možeš uz pomoć reči nicht. Napisala sam između ostalog, jer postoje i drugi vidovi negacije koje možeš pročitati 👉 ovde.  Kennst du diesen Mann? – Nein, den kenne ich nicht. (Poznaješ li ovog čoveka? – Ne, ja njega … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 23/Futur 1 u nemačkom jeziku

Kako se gradi futur I u nemačkom jeziku? Futur I u nemačkom jeziku je složeno vreme kojim govoriš o budućnosti, o nečemu što predstoji i još se nije desilo.  Šta znači- složeno vreme? To znači da se futur I gradi uz pomoćni glagol i još jedan glavni glagol u infinitivu. Podseti se👉 ovde pomoćnih glagola … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 22/Pokazni članovi i pokazne zamenice

Šta su pokazne zamenice i članovi u nemačkom jeziku? Pokazne zamenice (npr. diese (ova), jede (svaka)…) naglašavaju u nekoj rečenici određenu osobu ili stvar, tj. naglašavaju njihov značaj u rečenici. Pokazna zamenica se može pojaviti sama u rečenici ili može biti u funkciji člana. Ukoliko je pokazna zamenica u funkciji člana, naziva se pokazni član. Pokazni … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 21/Zavisne rečenice-upitne rečenice

Kako se gradi zavisna- upitna rečenica? Zavisna rečenica je u ovom slučaju vođena jednom upitnom rečju, kao npr. wo? (gde?), wie? (kako?), was? (šta?). Pre upitne reči stoji zarez. Konjugovani glagol stoji, kao i kod ostalih zavisnih rečenica, na kraju rečenice (to je već do sada naučeno 🙂). Konjugovani razdvojivi glagoli stoje u zavisnoj rečenici … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 20/Neodređene zamenice u nemačkom jeziku

Koje su to neodređene zamenice u nemačkom jeziku? Za početak bih samo da ponovim- članovi stoje zajedno uz neku imenicu (der Lehrer), dok zamenice stoje same, tj. bez imenice (er, sie, es…). Neodređene zamenice se odnose na reči koje mogu stojati u rečenici u funkciji (umesto) nekog člana ili kao zamenica za imenicu. One se … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 19/Zavisne rečenice – „damit“ rečenice

Šta je „damit“ rečenica u nemačkom jeziku? Još jedna vrsta zavisne rečenice u nemačkom jeziku je rečenica sa veznikom „damit“ (da bi). Ove rečenice ukazuju na nameru. Primer: Jakov spricht sehr laut. Alle Leute sollen ihn hören. (Jakov priča veoma glasno. Svi ljudi trebaju njega čuti.)         → Jakov spricht sehr laut, … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 18/Pluskvamperfekat u nemačkom jeziku

Šta je pluskvamperfekat? Pluskvamperfekat se naziva još i pre-prošlo vreme. Radnja iz pluskvamperfekta označava prošlost koja se desila pre preterita i perfekta. Pogledaj na primeru: Jakov bestellte das Tagesmenü. Vorher hatte er die Speisekarte gelesen. (Jakov je naručio dnevni meni. Prethodno je pročitao jelovnik.)  → Jakov hatte die Speisekarte gelesen, dann bestellte er das Tagesmenü. … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 17/Relativne rečenice u nemačkom jeziku

Relativne rečenice sa relativnim zamenicama Relativne zamenice su neophodne da bi „pokrenule“ jednu relativnu rečenicu. Relativna rečenica je zavisna rečenica, kojoj se konjugovani glagol nalazi na kraju. Pogledaj na primeru: Gib mir den Brief, der auf dem Tisch liegt. (Daj mi pismo koje stoji na stolu.)  → „…, der auf dem Tisch liegt.“ je jedna … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 16/Preterit u nemačkom jeziku

Šta je preterit? Preterit zajedno sa perfektom gradi vreme koje označava prošlost. Razlika između preterita i perfekta je isključivo u upotrebi. Perfekat se koristi u govoru a preterit pretežno u pisanim tekstovima. Za sve glagole u preteritu važi sledeće: 1. i 3. lice jednine kao i množine se isto konjugiraju. Kako se gradi preterit slabih … Weiterlesen

Nivo A2/Lekcija 15/Slični glagoli u nemačkom jeziku

AKCIJA POZICIJA glagol koji označava akciju: kuda? glagol koji označava poziciju: gde? setzen (sich)Ich setze den Hund in den Korb. (Stavljam psa u korpu.) sitzenDer Hund sitzt im Korb.(Pas sedi u korpi.) stellen (sich)Ich stelle die Flasche auf den Tisch.(Stavljam flašu na sto.) stehenDie Flasche steht auf dem Tisch.(Flaša stoji na stolu.) legen (sich)Ich lege … Weiterlesen